hatályos szinonimái

melléknév
 • érvényes, fennálló, jogos, jogszerű, törvényes, foganatos (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alárendel

ige
 • alávet, szolgálatba állít, szubordinál (régies)
 • leigáz
 • háttérbe szorít, mellőz, kiiktat

jóképű

melléknév
 • vonzó, csinos arcú, megnyerő, jóvágású
 • szemrevaló, kellemes, tetszetős, mutatós
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hatályos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

halkul

ige
 • csendesedik, csillapodik, csitul, csihad (tájnyelvi), alábbhagy, enyhül
 • szelídül, gyengül, erőtlenedik

fülbevaló

főnév
 • függő, fülönfüggő (régies), fülfüggő (régies), fülrevaló (régies), füllengő (régies), csörsz (régies), fülöncsüggő (tájnyelvi), csercse (tájnyelvi)
 • klipsz

főként, főképp

határozószó
 • főképpen, leginkább, különösen, különlegesen, különösképpen, különösképp, sajátképpen, főleg, kivált, kiváltképp, nagymértékben, nagyobbára, jobbára, jórészt, elsősorban, nagyrészt, többnyire, jelesül, jelesen (választékos), pláne (bizalmas)

felkacag, fölkacag

ige
 • felnevet, elneveti magát, nevetésre fakad, kacajra fakad, nevetésben tör ki, felderül, kaccan (tájnyelvi)

harangszó

főnév
 • harangozás, harangzúgás, harangbúgás, harangkongás, harangjáték, giling-galang, angelus-levesnóta (tréfás), ebédnóta (tréfás), levesmars (tájnyelvi)
 • csengetés

hogylét

főnév
 • egészség, közérzet, állapot

pozíció

főnév
 • testhelyzet, pozitúra, testtartás
 • hadállás
 • állás, tisztség, munkakör, beosztás, hatókör, rang, tekintély, befolyás, hivatal
 • helyzet, státusz, állapot

erika

főnév
 • csarab, hangafa, hanga

emléktárgy

főnév
 • emlék, szuvenír, ereklye, relikvia
 • trófea

bukfenc

főnév
 • fejenátfordulás, hengerbóc (régies), ördögkerék, hengerbucka (tájnyelvi), bakfitty (régies), trambucka (régies), bucska (tájnyelvi), kecskebuka (régies)
 • (szleng): baksiker, kudarc, csőd

etikett

főnév
 • illemtan, protokoll

hovatovább

határozószó
 • egyre inkább, egyre jobban, az idő haladtával

inkább

határozószó
 • sőt, jobban, erősebben, felettébb (választékos), mindinkább, mindjobban (választékos)
 • többnyire, általában, gyakrabban
 • szívesebben

kocsiút

főnév
 • úttest, pályatest, utca, út

kerek

melléknév
 • kerekecske, kör alakú, lekerekített, kikerekített, kerekded, gördülékeny
 • gömbölyű, gömbölyded, összegömbölyödött, golyóforma, hagyma alakú
 • párnás, telt, puha
 • (szaknyelvi): ajakkerekítéses, labiális (idegen), labializált (idegen)
 • arányos, szabályos, határozott, formás, tetszetős
 • egész, teljes, ép, hiánytalan, abszolút (idegen), befejezett, elkészült, tökéletes
 • nyílt, kategorikus (idegen), őszinte, szókimondó, igazmondó, egyenes

határozathozatal

főnév
 • döntés, döntéshozatal

hálaadás

főnév
 • áldás (választékos), hálálkodás, köszönet
 • ima, imádság, istentisztelet, ájtatosság, szertartás

hibátlan

melléknév
 • hibamentes, kifogástalan, szabályszerű, hiánytalan, pontos, tökéletes, ép, teljes, helyes, szabályos, sértetlen, romlatlan, tisztességes, tiszta, torzítatlan, makulátlan, büntetlen, szeplőtlen (régies), ártatlan, feddhetetlen, korrekt, intakt (szaknyelvi), csorbítatlan, igaz, mintaszerű Sz: még az irigység se találna benne hibát; olyan, mint a szűz lány képe

kémkedik

ige
 • leselkedik, leskelődik, kutakodik, vizsgálódik, spionkodik, fürkész, szaglászik, szimatol, nyomoz

házaspár

főnév
 • pár, emberpár, férj és feleség, házastársak

galiba1

főnév
 • baj, bonyodalom, gond, zavar, kellemetlenség, fennakadás, malőr, kalamitás (régies), nehézség, vesződség, vesződés, hézag, bibi (bizalmas), slamasztika, gubanc (szleng), balhé (szleng), gáz (szleng)

hiszen, hisz II.

határozószó
 • tudvalevőleg
 • elvégre
 • bizony

képzett

melléknév
 • tanult, iskolázott, művelt, kiművelt, mívelt (régies), kulturált, kiképzett, szakképzett, szakavatott, képesített, felkészült
 • jártas, gyakorlott, tapasztalt, tájékozott, hozzáértő, alkalmas, hivatásos
 • formált, alakított
 • származtatott, képzős