fellegvár szinonimái

főnév
 • citadella (régies), akropolisz (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

győzedelmes, győzelm

melléknév
 • győztes, diadalmas, sikeres, eredményes, nyertes, dicső, dicsőséges
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fellegvár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fél1

ige
 • retteg, remeg, reszket a félelemtől, tart (valamitől), irtózik, szorong, szepeg, iszonyodik, gyáváskodik, reszket, szűköl, aggódik, ijedezik, izgul, szurkol, drukkol (bizalmas), fázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas), citerázik (bizalmas), majrézik (szleng), frászol (szleng), tremolózik (szleng), trémázik (szleng), gazol (tájnyelvi), iszkódik (tájnyelvi), iszkol (tájnyelvi), darázik (szleng), rinyázik (szleng), fosik (durva) Sz: az egérlyukba is bebújna; be van gazolva (bizalmas); borsózik a háta (valamitől); fél tőle, mint a tűztől; félsz van a seggében; gatyájában van a szíve; hátul van a szeme; majd kiugrik a szíve; majd összeszarja magát; nadrágjában a szív; remeg, mint zsidó az akasztófa alatt; reszket a lába; reszket, mint a nyárfalevél; szívja tőle a fogát; szurkol, mint a rossz diák; torkában dobog a szíve; úgy fél tőle, mint a tűztől; úgy fél, hogy egy zabszem se férne a fenekébe; úgy retteg, mintha akasztani vinnék

eltorzít

ige
 • deformál, elnyomorít, elcsúfít, elrútít (választékos), eléktelenít, defigurál (régies)
 • elfordít, kifacsar, kiforgat, félremagyaráz, meghamisít

elözönöl

ige
 • ellep, eláraszt
 • megszáll

ékes

melléknév
 • díszes, dekoratív, szép, gyönyörű, tetszetős, pompás, csinos, takaros, cifra, cicomás, cikornyás, dali (régies), deli (régies), csecsés (régies), diszélyes (régies), ékességes, hímes (régies), sujtásos, sallangos
 • nagyszerű, ragyogó, eklatáns, ékesszóló

felgyorsul, fölgyors

ige
 • fellendül, megélénkül, felpezsdül, fokozódik, megszalad

flanel

főnév
 • parget (régies), barhent (régies)

nász

főnév
 • (választékos): házasság, frigy, házasságkötés, esküvő, menyegző, lakodalom, egybekelés, összekelés, lagzi
 • (választékos): párosodás, párzás, közösülés, koitusz (szaknyelvi), nemi érintkezés
 • (tájnyelvi): szülőtárs
 • apatárs, nászatya, nászapa
 • anyatárs, nászanya, nászasszony

csupa

határozószó
 • (jelzőként): merő, tiszta, színtiszta, puszta, egyszerű, egész, egy, tele, mind, igazi, kész, teljes, tökéletes, valóságos, vérbeli, csupádokon (tájnyelvi), csupaadta (tájnyelvi), merőadta (tájnyelvi), sívó (tájnyelvi), tisztádon-tiszta (tájnyelvi)

csiripel

ige
 • csipog, csivitel, csicsereg, énekel, dalol, trillázik, fütyül, csicserél (tájnyelvi), csirimpol (tájnyelvi), zsibol (régies), hangicsál (régies)
 • csacsog, fecseg, locsog, cseveg, beszél, kotyog, karattyol (bizalmas), pletykál

allergia

főnév
 • túlérzékenység

diadalmas

melléknév
 • győzelmes, győző, győztes, hős, diadalmaskodó, győzedelmes (régies), győzhetetlen (régies), sikeres
 • diadalittas

folyam

főnév
 • folyó
 • áradat, áramlás

gépel

ige
 • (írógéppel): ír, veri a billentyűket, kopog, kopácsol (bizalmas), szöcskázik (szleng)
 • (varrógéppel): varr

indok

főnév
 • indítóok, ok, észok, indíték, mozgatóerő, mozgatórugó, motiváció, motívum, alap
 • megokolás, magyarázat, érv, ürügy

hátra

határozószó
 • hátulra, hátrafelé
 • visszafelé, vissza, curukk (tájnyelvi), curikk (tájnyelvi), farta (tájnyelvi), rükvercbe (szaknyelvi)
 • későre
 • vissza a múltba

fellobogóz, föllobog

ige
 • felzászlóz, zászlódíszbe öltöztet

fejlett

melléknév
 • érett, erős, erőteljes, izmos, megtermett
 • gömbölyded
 • kapitális (vad)
 • kidolgozott, csiszolt, kiforrott, magas színvonalú, tökéletesített, érett
 • kifejlődött, kibontakozott

fényképez

ige
 • fotózik (bizalmas), fotografáL, fotográfiáz (régies), fotografíroz (tájnyelvi), fotográfoz (tájnyelvi)

háryjánoskodik

ige
 • henceg, dicsekszik, handabandázik
 • füllent, nagyít, felnagyít, lódít, hantázik (szleng)

félrevonul

ige
 • elvonul, félrehúzódik, bezárkózik, elzárkózik, elkülöníti magát, visszavonul, izolálja magát (régies), elhuzakodik (tájnyelvi)

elvileg

határozószó
 • elméletben, elméletileg, teoretikusan, in thesi (idegen)

fiatalúr

főnév
 • úrfi, ifiúr, ficsúr (régies), arszlán (régies), gavallér, lion (régies)

hatáskör

főnév
 • hatalmi kör, jogkör, illetékesség, kompetencia (szaknyelvi), munkakör, szerepkör, feladatkör, ügykör, megbízás, felhatalmazás, reszort (idegen), tiszt, tisztség, funkció, jogosultság, jogosítvány, műkör (régies), működési kör, működési terület