biztonság szinonimái

főnév
 • nyugalom, bátorság (régies), biztonlét (régies), biztosság (régies)
 • (épületé): szilárdság, megbízhatóság
 • bizonyosság, határozottság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

télikert

főnév
 • üvegház, melegház, növényház, glazhaus (régies)

nyaktörő

melléknév
 • életveszélyes, kockázatos, merész, vakmerő, meredek
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a biztonság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beszámít

ige
 • bekalkulál, hozzászámol, belevesz, beleért
 • beletartozik, beleesik, beleértődik
 • (valakinek valamit): betud, jóváír, figyelembe vesz, számon tart, felró, tulajdonít

átismétel

ige
 • átvesz, felelevenít, gyakorol, átnéz, átfut, emléz (régies)

ártáblázat

főnév
 • árgrafikon, árlejtés (régies), árjegyzék, katalógus

aggodalmaskodik

ige
 • aggódik, aggályoskodik, tele van aggodalommal, nyugtalankodik, emésztődik, emészti magát, szorong, eszi magát, skrupulizál (bizalmas), évelődik (tájnyelvi), rémlődik (tájnyelvi)

biblia

főnév
 • szentírás, az Írás, a könyvek könyve, a kinyilatkoztatás, Septuaginta, Vulgata, Ó- és Újszövetség, Ó- és Újtestamentum
 • alapmű

cafka

főnév
 • utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), örömlány, félvilági nő, kurva (durva), kurtizán (választékos), kokott (régies), perdita (régies), riherongy (tájnyelvi), ringyó, ribanc (durva), rima (tájnyelvi), szajha, lotyó (durva), repedtsarkú (durva), szotyka (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), ká (szleng), kéjnő (régies), céda

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol

cilinder

főnév
 • fejfedő, kürtőkalap, kürtős kalap, cilinderkalap, klakk (régies), köcsögkalap (tréfás), figaró (régies), ködvágó (tájnyelvi), fenyővégkalap (tájnyelvi)
 • (régies): motorhenger
 • (régies): lámpaüveg
 • (tájnyelvi): palack, butélia

csontszínű

melléknév
 • elefántcsontfehér, elefántcsontszínű, sárgásfehér, krémszínű, vajszínű, nyers színű, ekrü, ivaire-szín (idegen)

engedelmeskedik

ige
 • enged, szót fogad, paríroz (régies), meghódol, behódol, beadja a derekát, meghajol (valaki előtt), hallgat (valakire), deferál (idegen), hajt a szóra, hallgat a szóra, hajt (valamire), aláveti magát (vminek, vkinek), alárendeli magát (vminek, vkinek), követ, teljesít, eleget tesz, megfelel, végrehajt, alkalmazkodik, belemegy (bizalmas), belenyugszik, elfogad

eldug

ige
 • elrejt, eltesz, eltüntet, elsinkófál (bizalmas), elsuvaszt (tájnyelvi), elrekkent (tájnyelvi), elsusol (régies), eltitkol
 • elbújtat, elás, eltemet, elkaparít (régies)
 • elszigetel, izolál, száműz

bízvást

határozószó
 • bizonyosan, bátran, bizalommal, nyugodtan, nyugodt lélekkel, bizonyára, biztosan, teljes joggal, bízottan (tájnyelvi), bízvásan (tájnyelvi)

berohan

ige
 • betör, beront, benyargal, beszáguld, beviharzik, betörtet, bezubogtat (tájnyelvi)

brosstű

főnév
 • bross, melltű, kitűző

elalszik

ige
 • álomba merül, elszunyókál, elnyomja az álom, elnyomja a buzgóság, elszundít, elszunnyad, elbóbiskol, elbólint, elszenderül, elszenderedik, elnyugszik, elpihen, eldormikál (tájnyelvi), elhunyik (tájnyelvi) Sz: álom száll a szemére; tollasbálba megy (tréfás); megjöttek az atyafiak Álmosdról; mohásul a szeme; párnahályog ereszkedik a szemére; tüskös a szeme
 • meghal, örök életre szenderül
 • kialszik, kihuny, kilobban, ellobban, elojlik (tájnyelvi)
 • abbamarad, felfüggesztődik
 • (tájnyelvi): elzsibbad

bolondozik

ige
 • tréfálkozik, viccelődik, humorizál, bohóckodik, komédiázik, mókázik, figurázik (tájnyelvi), játszik, szórakozik, vigad, mulatozik, dévajkodik (régies), pajzánkodik, csintalankodik, ingerkedik, kötődik, kötekedik, ugrat, rászed, pukkaszt, esztelenkedik, bomlik, komolytalankodik, hülyéskedik (bizalmas), hülyül (bizalmas), kergül, marháskodik (bizalmas), marhul (bizalmas), barmul (szleng), ökörködik (szleng), murizik (bizalmas), ízetlenkedik (régies), bagatellázik (tájnyelvi), bodázik (tájnyelvi), borgátáskodik (tájnyelvi), csajláskodik (tájnyelvi), kólikázik (tájnyelvi), mátékodik (tájnyelvi), gajálkodik (tájnyelvi) Sz: felvette a csörgősapkát; rájött a bolondóra; úgy játszik az eszével, mint a kutya a farkával

átszűrődik

ige
 • átszivárog, átcsöpög, átfolyik, átszüremlik, átszüremkedik
 • átsüt (napfény), áttör (fény), átfénylik, áttetszik
 • áthallatszik

busa

melléknév
 • (fej, homlok): nagy, erős, széles
 • (haj, szemöldök): dús, sűrű, tömött, vastag
 • komor, haragos, keserű
 • (régies): önfejű, makacs, nyakas, konok
 • (hang): mély, vastag, öblös, telt

elcserél

ige
 • kicserél, elcsereberél, átvált
 • összecserél, összetéveszt, összekever