emellett szinonimái

határozószó
 • ezenkívül, ezenfelül, továbbá

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megkeményít

ige
 • megedz, megacéloz, megerősít, megszilárdít, megsúlyosít (régies)
 • megszigorít, megszilárdít

fogazat

főnév
 • fogsor
 • csipkézet, csipkézés, fogazottság, fogazás, perforálás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a emellett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elsekélyesedik

ige
 • (vita): ellaposodik, elposványosodik, elsilányul, eliszaposodik

egykettőre

határozószó
 • sebbel-lobbal, sebtében, sebtiben, rögvest, hamar, hamarjában, tüstént, azonnal, rögtön, haladéktalanul, üstöllést (tájnyelvi), hirtelen, gyorsan, ripsz-ropsz, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), ájucvájra (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

ebédszünet

főnév
 • ebédidő, déli szünet, szieszta (bizalmas)

csiklandoz

ige
 • csikland, csikiz (bizalmas), bizserget, bizserékel (tájnyelvi), bizserkél (tájnyelvi), csiklant (tájnyelvi), csikol (tájnyelvi)
 • izgat, csábít, vonz, csalogat
 • ösztökél, ingerel, késztet, bizserget, piszkál, furdal

elütő

melléknév
 • különböző, eltérő, kirívó, diszkordáns (választékos), másfajta, másféle, másmilyen

ezüstnemű

főnév
 • ezüstkészlet, evőkészlet

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

bon

főnév
 • utalvány, kötelezvény, nyugta, értékjegy, számla
 • kupon

bizonylat

főnév
 • bizonyítvány, belég (régies), elismervény, nyugta, bon, igazolás, tanúsítvány, áruszámla, dokumentum, faktúra (régies)

bugylibicska

főnév
 • bugylikés (tájnyelvi), bugyli (tájnyelvi), zsebkés, tollkés, penicilus (régies), bicsak (tájnyelvi), kusztora (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), békanyúzó (tréfás), halef (szleng), bökő (szleng)

farkas

főnév
 • ordas (választékos), csikasz (tájnyelvi), toportyán (tájnyelvi), féreg (tájnyelvi), toportyánféreg (tájnyelvi), fogasi (tájnyelvi, tréfás)

feloszlik, föloszlik

ige
 • felbomlik, elrohad, szétmállik, elkorhad, elporlad, szétporlad, szétesik, széthull, széthullik, taplósodik, purhásodik (tájnyelvi), pudvásodik (tájnyelvi), revesedik, revül (tájnyelvi), porhad, elenyészik
 • szétszóródik, szétszéled, szétoszlik
 • szétdarabolódik, megsemmisül, felszámolódik, megszűnik, tönkremegy

határozat

főnév
 • döntés, utasítás, rendelkezés, végzet (régies), rendelet, szabály, törvény, ítélet, végzés, rezolúció (régies), verdikt (régies), dekrétum, deliberátum (idegen), decízió (idegen), határozmány (régies)

gépel

ige
 • (írógéppel): ír, veri a billentyűket, kopog, kopácsol (bizalmas), szöcskázik (szleng)
 • (varrógéppel): varr

emésztőcsatorna

főnév
 • bélcsatorna, gyomor-bél traktus (szaknyelvi)

elpityeredik

ige
 • könnybe lábad a szeme, elfutja szemét a könny, elcsempül a szája (tréfás), sírva fakad, elsírja magát, könnyekben tör ki, sír, könnyezik, könnyeket hullat, pityereg Sz: itatja az egereket (tréfás); eltörik a mécses

esküvő

főnév
 • házasságkötés, menyegző, nász, egybekelés, frigykötés, összekelés, lakodalom, lagzi, hit (régies), hitlés (tájnyelvi)

gáncs

főnév
 • akadály, akadék (régies), gángócs (tájnyelvi)
 • botlás, vétek, hiba, tévedés, fogyatkozás (választékos), bötönet (tájnyelvi), megesés (régies)
 • kifogás, szemrehányás, letolás (bizalmas), pirongatás, ledorongolás (bizalmas), szidás, feddés (választékos), megrovás, intés (választékos)
 • fault (szaknyelvi), dancs (szaknyelvi)

épség

főnév
 • teljesség, integritás (idegen), sértetlenség, hiánytalanság, csorbítatlanság, érintetlenség, tökéletesség

éjjelizene

főnév
 • szerenád, éji zene, standchen (idegen), nocturne (idegen)

étvágytalanság

főnév
 • ételundor, anorexia (szaknyelvi)

generális I.

melléknév
 • általános, egyetemes, univerzális, átfogó
 • fő, sarkalatos