előrelép szinonimái

ige
 • kilép, előremegy, előrehalad, előrenyomul, előbbre jut
 • halad, fejlődik, javul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tetemes

melléknév
 • nagy, nagyarányú, jókora, számottevő, meglehetős (tájnyelvi), csinos (összeg), szép, komoly, jelentős, jelentékeny, tekintélyes, roppant, hatalmas, óriási

hanta

főnév
 • mellébeszélés, fecsegés, üres beszéd, halandzsa (bizalmas), blabla (bizalmas), zagyvaság, szószátyárkodás, locsogás, mesebeszéd, szájjártatás, süketelés (szleng), karattyolás (bizalmas), süket duma (szleng), sóder (szleng), kamu (szleng), hanta (szleng), hadova (szleng)
 • hazudozás, füllentés, lódítás, kitaláció, hasalás (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előrelép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkomorodik, elkomor

ige
 • elkomolyodik, elmogorvul (régies), megszigorodik(valaminek)
 • (választékos): elborul, befelhősödik, elsötétedik, elhomályosul

dóm

főnév
 • székesegyház, katedrális, bazilika
 • (szaknyelvi): kupolaboltozat, sisakfedél

derűlátás

főnév
 • bizakodás, optimizmus, jókedv, vidámság, elevenség, öröm

ciha

főnév
 • (tájnyelvi): párnahuzat, dunyhahuzat, dunnahuzat, ágynemű
 • (szleng): zsákmány, áru (szleng), cucc (szleng), szajré (szleng)

elnyűtt

melléknév
 • elkoptatott, elkopott, kikopott, elszaggatott, elhasználódott, elhasznált, elviselt, elhordott, kopott, rongyos, szakadozott, elrongyolódott, foszlott (tájnyelvi), koszlott, lafanc (tájnyelvi), kuplott (tájnyelvi), lestrapált (bizalmas), levetett, használt, viseltes, ócska, agyonstrapált (bizalmas)
 • kimerült, elcsigázott, nyúzott, fáradt, törődött
 • agyoncsépelt, elcsépelt, szokványos, lapos, üres, sablonos, közhelyes, közhelyszerű, banális, érdektelen, mindennapi, szürke, színtelen, elavult, szakállas (vicc) (bizalmas)

érdekkör

főnév
 • érdekszféra, hatalmi szféra, hatáskör

megigazít

ige
 • helyretesz, helyreigazít, visszaállít, helyrerak, helyre illeszt, elrendez, beállít, rendbe hoz, eligazgat, irányoz (tájnyelvi)
 • átalakít, kiigazít, kijavít, ráilleszt, rászab, megjobbít (régies), megtataroz (régies), megriktol (régies), adjusztál (szaknyelvi)

betegápolás

főnév
 • beteggondozás, gyógykezelés, orvoslás

benyom

ige
 • belenyom, bemélyeszt, beszuszakol (tájnyelvi)
 • betol, belök, betaszít, befeszít, betaszigál, beüt, behorpaszt, belapít, betör, bezúz
 • (ételt): bedob (bizalmas), bekap (bizalmas), belapátol (bizalmas), bevág (bizalmas), bepuszil (szleng), betermel (szleng), kivégez (szleng)
 • (munkahelyre): beprotezsál, bejuttat, bedug (bizalmas), berak

bizonyítvány

főnév
 • bizonylat, igazoló irat, tanúsítvány, bizonyságlevél (régies), tanúlevél (régies), papír (bizalmas), írás
 • értesítő, oklevél, bizi (bizalmas), végbizonyítvány, index, diploma, anyaszomorító (szleng), bizonyhitvány (szleng), mérgesítő (szleng), szamárkönyv (szleng), szamárpasszus (szleng)
 • (régies): bizonyság, bizonyíték

értéktelen

melléknév
 • elértéktelenedett, értékét vesztett
 • hitvány, silány, vacak, vicik-vacak, ócska, gyatra, keveset érő, semmit érő, semmirevaló, tűzrevaló, haszontalan, hasznavehetetlen, filléres, krajcáros (régies), ringy-rongy, selejtes, vásári, talmi, bóvli, tréfli (szleng), tré, tetű, snassz, szemét, cseplesz (tájnyelvi), ityepotya (tájnyelvi), mihaszna Sz: annyit ér, mint naptáron a légypiszok; annyit ér, mint Németországban egy niksz; annyit ér, mint a perec közepe; ebet se ér; egy babot sem adnék érte; egy férges diót sem adnék érte; fabatkát sem ér; hajítófát sem ér; nem adnék érte egy lyukas mogyorót; nem ér egy pipa dohányt; nem ér egy fakovát; nem hívják szerbusznak se; nem ér egy molyette kucsmát; nem ér egy kalap szart sem; nem ér egy petákot; nem ér egy férges diót; nem ér egy ütet taplót; nem ér egy lyukas fityinget sem; nem ér egy kopott rókatalpat; nem ér egy púgarast; olyba tartják, mint a békacsigát; semminek se hívják

fejleszt

ige
 • növeszt, kibocsát
 • (energiát): termel, létrehoz
 • bővít, gyarapít, fellendít, felvirágoztat, gazdagít, növel, épít
 • csiszol, finomít, palléroz (választékos), alakít
 • korszerűsít, modernizál, forradalmasít, beruház, előrevisz, erősít

hajófuvarlevél

főnév
 • konosszamens (szaknyelvi)

főispán

főnév
 • királybíró (régies), comes (régies)

élősdi

melléknév, főnév
 • élősködő, parazita, ingyenélő, here (bizalmas), naplopó, tányérnyaló, kenyérpusztító, potyázó (bizalmas), potyaleső, pióca, vérszopó

elkap

ige
 • megfog, megragad, megkaparint
 • elfog, letartóztat, tetten ér, foglyul ejt, lefülel (bizalmas), lestoppol (bizalmas), kabdovál (szleng), begyűjt (szleng), nyakon csíp (bizalmas), elcsíp, fülön csíp
 • elránt, elhúz, elvesz
 • magával ragad, elsodor
 • lecsap (valakire), elcsíp
 • (betegséget): bekap, beszerez, összeszed

elvörösödik

ige
 • elpirul, belepirul (valamibe), arcába szökik a vér, lángba borul az arca, elfutja a láng az arcát (választékos)

fonák II.

főnév
 • (birtokszóként): visszája, hátoldala
 • (teniszben): fonákütés, backhand (szaknyelvi)(szaknyelvi)

elsőbbség

főnév
 • előny, fölény, primátus (idegen), prioritás (idegen), anciennitás (régies)(bizalmas)

drágáll

ige
 • sokall, borsosoll (tájnyelvi), drágállít (tájnyelvi)

energiaforrás

főnév
 • erőforrás
 • energiatartalék, erőtartalék

foszt

ige
 • lefejt, hánt, hántol, lehúz, csupaszít, kopaszt, megtépáz, tép, hájaz, hüvelyez, megmelleszt (tájnyelvi)
 • fosztogat, rabol, zsákmányol, dúl, kalózol (régies)