csatasor szinonimái

főnév
 • hadrend, hadsor (régies), arcvonal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

éljen

indulatszó
 • vivát!, bravó! (bizalmas)

üt-ver

ige
 • ütlegel, tángál, náspángol, csépel, lazsnakol (tájnyelvi), puhít (tájnyelvi), ruház (szleng), dönget
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csatasor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

célszalag

főnév
 • célvonal, cél

benyúlik

ige
 • beszögellik, beér, beleér, belóg, behajlik, beékelődik, bemélyed
 • tart (valameddig), eltart (valameddig)

belebolondul

ige
 • megőrül, beleőrül, belezavarodik, megzavarodik, eszét veszti, beleháborodik, belepistul (bizalmas), belekábul, belehülyül, belebőszül (tájnyelvi)
 • beleszeret, belehabarodik, lángra lobban (valaki iránt), beleesik, belezúg, odavan (valakiért), belegabalyodik, belebojtorodik (tájnyelvi), belebomlik (tájnyelvi)

árvízvédelem

főnév
 • árvédelem, ármentesítés

cukornád

főnév
 • méznád

delegáció

főnév
 • küldöttség, követség (régies), deputáció (idegen)
 • bizottság

köszön

ige
 • köszönt, üdvözöl, tiszteleg, szalutál, bólint, biccent, int, süvegel (régies)
 • hálálkodik

agg II.

főnév
 • aggastyán, öregember, vénember, vénség, apó, apóka, öreg csont, vén csont

alakulat

főnév
 • (katonai): egység, kötelék, csapat, csapattest, csapategység, osztag, csoport, legénység
 • képződmény, formáció (szaknyelvi), alakzat, képlet
 • terepalakulat

diéta1

főnév
 • kímélő étrend, betegkoszt
 • fogyókúra, soványító kúra, fogyi (bizalmas)

egyirányú

melléknév
 • visszafordíthatatlan, irreverzíbilis (idegen)

félelmes, félelmetes

melléknév
 • ijesztő, fenyegető, megrázó, ádáz, ördögi, félelemgerjesztő, irtóztató, irtózatos, iszonyú, borzalmas, borzasztó, hátborzongató, rémítő, kísérteties, szörnyű, hajmeresztő, vérfagyasztó, dermesztő

eltilt

ige
 • megtilt, tilalmaz, elparancsol (régies), eltilalmaz (tájnyelvi)

csatornázás

főnév
 • csatornaépítés, kanalizáció (szaknyelvi), kanalizálás (szaknyelvi), vízelvezetés, szennyvízelvezetés, alagcsövezés (szaknyelvi)

cáfol

ige
 • megcáfol, megdönt, kétségbe von, elutasít, tagad, ellentmond (valaminek), visszaver (érvet), halomra dönt, elvitat, dementál (idegen, régies), refutál (régies), meghazudtol

csökkenés

főnév
 • mérséklődés, kisebbedés, alábbhagyás, alászállás, süllyedés, leereszkedés, leesés, apadás, fogyás, lohadás, enyhülés, csillapodás, lankadás, hanyatlás, pangás, visszaesés, romlás, sorvadás, redukció, depresszió, dekrementum (régies), leértékelődés, devalválódás (szaknyelvi)

elsüllyed

ige
 • besüllyed, elmerül, eltűnik, víz alá bukik, alábukik, lebukik, lesippad (tájnyelvi), elkottyan (tájnyelvi), elnyomódik (régies)
 • elsüpped, belesüpped
 • elkallódik, elvész, semmivé lesz, elpusztul
 • elzüllik

cseresznye

főnév
 • cseri (bizalmas), cserkó (bizalmas), piros páponya (régies)
 • (bizalmas): cseresznyepálinka

besorol

ige
 • beoszt, kategorizál, rendszerez, beskatulyáz (pejoratív), rangsorol, minősít, osztályoz, csoportosít, szortíroz (bizalmas), fajtáz (régies), lajstromoz, klasszifikál (régies), rubrikáz (régies), katalogizál, bevesz, szubszumál (idegen)

dacos

melléknév
 • ellenszegülő, ellenálló, rebellis (régies), makacs, konok, durcás (bizalmas), hajthatatlan, nyakas, akaratos, fejes (tájnyelvi), keményfejű, fafejű, csökönyös, truccos (bizalmas), megátalkodott, makrancos, önfejű, dölyfös, gőgös, visszadunnyogó (tájnyelvi), hörcsögös (tájnyelvi), engedetlen, morózus, rakoncátlan, lázadó, ellenkező, keménynyakú

eltép

ige
 • széttép, széjjeltép, összetép, kettétép, elszakít, kettészakít, kiszakít, szétszakít, szétszaggat, összeszaggat, elszaggat, elcáfol (tájnyelvi), elrifacol (tájnyelvi), elroncsol (régies), elnyű (régies)