csatangol szinonimái

ige
 • csavarog, kószál, kóborol, kódorog, barangol, vándorol, tévelyeg, kóricál (tájnyelvi), csalinkázik, csamangol (tájnyelvi), csatrangol (tájnyelvi), lórász (tájnyelvi), bolyong, bódorog (tájnyelvi), tekereg, járkál, jár-kel, mászkál, császkál, lődörög, lóg (valahol) (bizalmas), bumlizik (bizalmas), ődöng, őgyeleg, cselleng, bitangol (tájnyelvi), flangál (bizalmas), flangíroz (régies), ténfereg Sz: jár, mint a garabonciás (régies); bolyong, mint a vadludak

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

búcsúzás

főnév
 • búcsú, elválás, búcsúvétel

ráfekszik

ige
 • ráhasal, ráhever, ráheveredik, végignyúlik, rálapul (régies), rádől, ráborul, ráterül, rátámaszkodik, rátehénkedik (bizalmas)
 • ráborul, ránehezedik, rátelepedik, megül
 • ellep, elborít, betakar
 • nekikezd, elkezd, nekifekszik, nekibuzdul, nekilendül, nekigyürkőzik, nekilát, bedobja magát (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csatangol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

céllövészet

főnév
 • célbalövés, céllövés

benyit

ige
 • belép, bemegy, beszól, betoppan, beugrik, bekukkant, becsosszanik (tájnyelvi)

beleakad

ige
 • beakad, megakad, fennakad, belegabalyodik, belecsimpajgózik (tájnyelvi), beleragózik (tájnyelvi)
 • beleköt, beleakaszkodik, belekapaszkodik
 • (régies): elakad, megakad, belesül, belezavarodik, bakizik (bizalmas)

árvaszék

főnév
 • árvabíróság (régies)

cukorbetegség

főnév
 • cukorbaj, cukor (bizalmas), diabétesz (szaknyelvi), cukros húgyár (régies)

dekorál

ige
 • díszít, feldíszít, ékesít, szépít, dekoríroz (régies)
 • (régies): kitüntet

kösöntyű

főnév
 • ékszer, nyakék, násfa (régies)

ágazat

főnév
 • szakág, ág, szakterület, szektor
 • hitágazat

alakoskodik

ige
 • színlel, színészkedik, kétszínűsködik, tetteti magát, megjátssza magát, teszi magát, komédiázik, szimulál, disszimulál
 • tündérkedik (régies), csalfáskodik (régies)

dicstelen

melléknév
 • szégyenletes, szégyellnivaló, szégyenteli, gyalázatos, csúfos, dísztelen (választékos)

egyidejűleg

határozószó
 • ugyanakkor, egyidőben, azonmód, egyszerre, együtt, egyúttal, egy füst alatt, egy szuszra, egyhujjában (régies)

félelem

főnév
 • ijedség, ijedelem, félés (választékos), félsz, félelemérzés (szaknyelvi), félelemérzet (szaknyelvi)
 • aggodalom, remegés, bizonytalanság, aggály, szorongás, fóbia (szaknyelvi), feszültség, rémület, rettegés, rettenet, aggódás, frász (bizalmas), cidri, majré (szleng), szurkolás, drukkolás, lámpaláz

éltető

melléknév
 • életadó, tápláló, vitályos (régies)

csatlakozó

főnév
 • (szaknyelvi): konnektor, dugó (bizalmas), dugaszolóaljzat (szaknyelvi), falicsatlakozó, érintkező

bűz

főnév
 • büdösség, oroszlánszag (tréfás), stich (szleng), kandesz (szleng)

csődül

ige
 • tódul, sereglik, összegyűl, gyülekezik, özönlik, csoportosul, tolong, zsúfolódik, összefut

elsötétít

ige
 • besötétít, árnyékba borít, beárnyékol, eltakar, elborít, elfed, belep, elhomályosít, homályba burkol, elfátyoloz, elfelhősít, elsötétel (tájnyelvi)
 • elkomorít, elködösít, elszomorít

cserekereskedelem

főnév
 • árucsere, termékcsere, adásvétel

besegít

ige
 • bejuttat, beajánl(bizalmas)(bizalmas)
 • (munkában): segít, részt vesz

csűrés-csavarás

főnév
 • köntörfalazás, mellébeszélés, ötölés-hatolás, kertelés, magyarázgatás, csúsztatás, taktikázás, mesterkedés, ravaszkodás, furfangoskodás, fondorkodás, léguléjoskodás (régies), tergiverzáció (régies)

eltekint

ige
 • mellőz, figyelmen kívül hagy, fütyül (valamire, valakire), oda se bagózik (valamire) (szleng)
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), renunciál (régies)(valamihez)