brigád szinonimái

főnév
 • munkabrigád, munkacsapat, munkaközösség, team, gárda
 • osztag, különítmény
 • (régies): dandár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kanyarulat

főnév
 • kanyar, kanyarodás, kandarulat (tájnyelvi), görbület, hajlat, ív
 • tekerület, tekervény, fordulat

tárgyal

ige
 • tanácskozik, értekezik, gyűlésezik, ülésezik
 • megbeszél (valamit), foglalkozik (valamivel)
 • fejteget, vitat, előad
 • alkudozik, egyezkedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a brigád szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bódé

főnév
 • házikó, kunyhó, hajlék, butka (tájnyelvi), putri
 • őrbódé
 • áruda, stand, elárusító hely, pavilon

bántódás

főnév
 • fájdalom, szenvedés, kín, baj, sérelem, sérülés, bántalom, kár, károsodás, ártalom

ausztrál

főnév, melléknév
 • ausztráliai

aljasság

főnév
 • alávalóság, hitványság, gonoszság, gaztett, becstelenség, gyalázat, galádság, gazság (választékos), erkölcstelenség, jellemtelenség, romlottság, gazemberség, komiszság, disznóság, szemétség (szleng), piszokság (bizalmas)

bortermelés

főnév
 • szőlőtermelés, szőlőművelés, szőlészet

csatarend

főnév
 • harcrend (régies)

kivizsgál

ige
 • megvizsgál, utánanéz, tanulmányoz, megnéz, utánajár, felkutat, felderít, kinyomoz, kifürkész, kipuhatol, megtud, tisztáz, invesztigál (szaknyelvi)
 • felderít, felgöngyölít

cserfa

főnév
 • cser, csere, cserefa, csertölgy

diákság

főnév
 • tanulóifjúság, diákifjúság, hallgatóság
 • diákkor, diákévek, tanulókor
 • deákság (régies), latinság (régies)

eszményít

ige
 • idealizál, poétizál (idegen), felmagasztal, felemel, szépít

elkészül

ige
 • befejeződik, megvalósul, fölépül, tető alá kerül, bevégződik, létrejön, megszületik
 • (valamivel): befejez, elkészít
 • (valamire): felkészül, berendezkedik

bronz

főnév
 • barnaréz (régies)
 • bronzérem

biztató

melléknév
 • bátorító, buzdító, lelkesítő, nógató, noszogató, ösztönző, sarkalló, serkentő
 • ígéretes, kecsegtető, reményre jogosító, sokat ígérő, reménykeltő

cincog

ige
 • brinkol (tájnyelvi)
 • (hegedű) nyekereg
 • (tájnyelvi): kuncog, nevetgél

elhibáz

ige
 • elront, eltéveszt, elvét, elbaltáz (szleng), elpuskáz (bizalmas), kihagy, eltol (bizalmas), elszúr (bizalmas), elbarmol (szleng), elcsesz (szleng), elbaszik (durva), elfuserál (bizalmas), elpaccol (bizalmas), elpackáz (bizalmas), melléfog, bakot lő, kudarcot vall, elügyetlenkedik, elhülyéskedik, elnéz
 • mellélő, mellétrafál Sz: elhibázza, mint a macska a fingást; balfogást csinál; rossz lóra tesz; eltalálja szarva közt a tőgyit; eltalálja, mint cigány a búzavetést

butáskodik

ige
 • csacsiskodik

bazilika

főnév
 • főtemplom, székesegyház

csahos

melléknév
 • acsarkodó, csaholó, ugató
 • kiabáló, lármázó, pofázó (durva)

elképed

ige
 • meglepődik, elcsodálkozik, elámul, elkáprázik (régies), megdöbben, megrökönyödik, meghökken, megbotránkozik, elszörnyülködik, elhűl, hüledezik, eláll a lélegzete, szörnyülködik, leesik az álla, kikattan (szleng), elképtelenedik (tájnyelvi) Sz: megáll a szeme, szája, mint a bolond juhnak