bombáz szinonimái

ige
 • ágyúz, lövöldöz, durrogtat, kartácsol, bombardíroz (régies), bumáz (tájnyelvi)
 • támad, ostromol, rohamoz, megrohan, ráront, rárohan, eláraszt, rombol
 • zaklat, gyötör, zargat (bizalmas), nyaggat, molesztál, háborgat, szekíroz (bizalmas), abajgat, buzerál (szleng), macerál (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyomtatott

melléknév
 • nyomtatásos, nyomott, kiadott, megjelentetett, publikált

bagó

főnév
 • pipamocsok
 • (bizalmas): dohány, cigaretta, cigi (bizalmas), staub (szleng)
 • (bagóért): olcsón, potom áron, potom pénzért, fillérekért
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bombáz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bevétel

főnév
 • hozam, jövedelem, kereset, haszon, forgalom, kassza, nyereség, profit, javadalmazás, bér, fizetés, fizetség, keresmény (régies), income (idegen)(idegen)
 • megszállás, okkupáció (régies), meghódítás, leigázás

autógyár

főnév
 • gépkocsigyár, gépjárműgyár

átérez

ige
 • átél, beleéli magát, beleérzi magát, együtt érez, megért

akkora

névmás
 • olyan, annyira (nagy)

bóbita

főnév
 • búb, tollbokréta, tollcsomó, tollpamat
 • fityula, főkötő

cincog

ige
 • brinkol (tájnyelvi)
 • (hegedű) nyekereg
 • (tájnyelvi): kuncog, nevetgél

kisszerű

melléknév
 • jelentéktelen, érdektelen, lényegtelen, silány, vacak, gyatra, gyenge, csekély, apró-cseprő, csip-csup, elhanyagolható, szánalmas, másodrendű, provinciális (idegen), bagatell, piti (szleng), pitiáner (bizalmas), snassz (bizalmas)
 • (tájnyelvi): fiatal, kicsi
 • (tájnyelvi): alacsony, zömök, kis termetű
 • (régies): kicsinyes

csalamádé

főnév
 • savanyúság, misling (tájnyelvi)

dagály

főnév
 • ár, áradás, áradat, árhullám, árvíz, nagyvíz (tájnyelvi), vízözön, tengerár, tengerjárás
 • fellengzősség, terjengősség, frázispufogtatás, szószaporítás, szóáradat, tiráda, ömlengés, álpátosz, bombaszt (idegen), koturnus (idegen)
 • (régies): gőg, kevélység, felfuvalkodottság

érintetlen

melléknév
 • sértetlen, intakt (szaknyelvi), illetetlen (régies), felbontatlan, megbontatlan, töretlen, csorbítatlan, teljes, egész, osztatlan, hiánytalan, ép
 • (választékos): romlatlan, ártatlan, szeplőtelen, makulátlan, szűz, tiszta, szűztiszta

elfog

ige
 • megfog, elkap, elcsíp, megcsíp (bizalmas), elkapja a frakkját (bizalmas), elkapja a gallérját, fülön fog, nyakon csíp, kézre kerít
 • letartóztat, őrizetbe vesz, foglyul ejt, bekísér (régies), rajtaüt, lekapcsol (szleng), lefülel (bizalmas), lesittel (szleng), bebörtönöz
 • megkaparint, elhappol (szleng)
 • (érzés): hatalmába kerít, elővesz, eltölt, megszáll, rátör, elhatalmasodik
 • elfed, eltakar, elhomályosít

bong

ige
 • (választékos): zúg, búg, bonog (tájnyelvi), döng, morajlik, zeng, cseng, visszhangzik, hangzik, szól

betűrend

ige
 • betűsor (régies), ábécé, ábécésor, ábécérend, alfabétum (régies), alfabetikus sorrend

bűn

főnév
 • bűntett, bűncselekmény, bűntény, vétek, vétség, mulasztás, hiba, botlás, ballépés, szenny, erkölcstelenség, gonosztett, gaztett, gazság, gonoszság, istenkísértés, jogsértés, kihágás, túlkapás, törvénytelenség, törvényszegés, deliktum (régies), balitács (szleng), balhé (szleng), bűnvádi (szleng)

élemedett

melléknév
 • idős, koros, öreg, agg, vén, éltes (választékos), ősz, meglett korú, tisztes korú, matuzsálemi korú, hajlott korú

melléknév
 • tág, tágas, terjedelmes, széles, elálló, kényelmes, lötyögős, buggyos, lezser, laza, téres (választékos)
 • bőséges, kiadós, gazdag, szapora (tájnyelvi)
 • részletes, közelebbi

bádogos

főnév
 • üstfoltozó, üstkészítő, drótostót (régies), kolompár (tájnyelvi)

centrális

melléknév
 • központi, középső
 • fontos, lényeges, központi

élez

ige
 • élesít, fen, köszörül
 • szít, éleszt, gerjeszt, fokoz