ateista szinonimái

melléknév
 • istentagadó, hitetlen, istentelen, vallástalan, pogány
 • vallásellenes, szkeptikus, szabadgondolkodó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

analizál

ige
 • elemez, boncol, taglal, vizsgál, tanulmányoz, obszervál (idegen)

úgyszintén

kötőszó
 • szintén, szintúgy, is, dettó, ugyancsak, hasonlóképpen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ateista szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

após

főnév
 • ipa (tájnyelvi), másikapó (tájnyelvi)

áruforgalom

főnév
 • kereskedelem, kereskedés
 • adásvétel
 • piac, vásár

becstelen

melléknév
 • aljas, alávaló, alantas, romlott, züllött, nemtelen (választékos), becsvesztes (régies), galád, gaz, hitvány, silány
 • infámis (régies), erkölcstelen, tisztességtelen, amorális, immorális, inkorrekt, jellemtelen, arzénos (szleng), geci (durva), simlis (szleng), sötét (bizalmas), sumák (szleng), unfrankó (szleng) Sz: akasztottak jobbat is nála (tájnyelvi)
 • szégyenletes, szégyenteljes, megszégyenítő, szégyellni való, gyalázatos, arcpirító, dicstelen, csúfos, lealázó, lealacsonyító, megalázó
 • (tájnyelvi): szemtelen, tolakodó
 • (tájnyelvi): értéktelen, hitvány, ócska
 • (tájnyelvi): idomtalan, otromba
 • utálatos, csúnya

jogcím

főnév
 • jogalap, ürügy, indok, érv, titulus (régies)

beismer

ige
 • bevall, megvall, elismer, belát

bevándorol

ige
 • immigrál (idegen), beköltözik, betelepedik, megtelepszik, letelepszik
 • beutazik, bejár, végigjár

egyistenhit

főnév
 • monoteizmus

csépel

ige
 • (termést): kiver, hadar (tájnyelvi)
 • nyomtat
 • ver, üt, üt-ver, páhol, eltángál, elagyabugyál, elfenekel
 • szid, csepül, ócsárol, szapul
 • (bizalmas): ismétel, hajtogat, mondogat, darál

áteresztőképesség

főnév
 • átbocsátóképesség (szaknyelvi), vezetőképesség (szaknyelvi)

anyacsavar

főnév
 • csavaranya, anya (bizalmas), anyasróf, muter (bizalmas), muttedli (régies)

balkezes

melléknév
 • balos, balog (tájnyelvi), sete (tájnyelvi), suta (tájnyelvi), balogsuta (tájnyelvi)
 • kétbalkezes, ügyetlen, suta

csata

főnév
 • harc, összecsapás, összetűzés, összeütközés, ütközet, küzdelem, viaskodás, viadal, tusa, villongás, csetepaté, kötélhúzás, verekedés

atomerőmű

főnév
 • atomreaktor, atommáglya

bárki

névmás
 • akárki, valaki, mindenki, ki-ki, akárkicsoda, boldog-boldogtalan

csencsel

ige
 • cserél, csereberél, ad-vesz, üzletel, feketézik (szleng), csaklizik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): lop, csen, elcsór (szleng), eltulajdonít, elemel, megfúj (szleng)