beszéd szinonimái

főnév
 • megszólalás, közlés, szóáradat, szóözön, élőszó, duma (szleng), traccs (bizalmas), csacsogás, szpícs (szleng), hadova (szleng), blabla (bizalmas), sóder (szleng), vaker (szleng), szósz (szleng), sermó (szleng), smonca (szleng), halandzsa (bizalmas), szöveg (szleng), rizsa (szleng)
 • kifejezésmód, beszédmód, stílus, beszédstílus
 • beszélgetés, társalgás, tárgyalás, diskurálás, diskurzus, eszmecsere, párbeszéd, dialógus, csevegés, terefere
 • közölnivaló, mondanivaló, megbeszélnivaló, beszélnivaló
 • szóbeszéd, pletyka, mesebeszéd, mese habbal
 • szónoklat, prédikáció, oráció (régies), dikció (régies), felszólalás, előadás, szózat, tiráda (választékos), szpícs (szleng)

beszed szinonimái

főnév
 • (ruhát): bevesz, begyűjt, összeszed
 • (járandóságot): behajt, inkasszál (szaknyelvi), kasszíroz (idegen), bevasal, bevételez
 • (orvosságot): bevesz, lenyel
 • dacizik (régies), szekundál (régies), beszekundázik (szleng)
 • (gólt): beenged, beereszt, bekap, belepkéz (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dezorganizál

ige
 • szétzülleszt, szétbomlaszt(bizalmas)

csiklandós

melléknév
 • csikis (bizalmas), csiklandékos (tájnyelvi), viszketős
 • kényes, bajos, kritikus
 • érdekes, érdekfeszítő, izgalmas
 • pajzán, sikamlós, pikáns, borsos, kétértelmű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beszéd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

belefoglal

ige
 • befoglal, beágyaz, beleágyaz
 • beleilleszt, beleépít, beletold, belevesz

aranyvessző

főnév
 • aranyosvessző, aranyruta

ama

melléknév
 • amaz, az a, azon

benyújt

ige
 • bead, előterjeszt, beterjeszt, javall, folyamodik, prezentál, instanciázik (régies), proponál, bejelent

bosszús

melléknév
 • ingerült, haragos, dühös, bosszankodó, zsémbes, neheztelő, epés, pipa (szleng), indulatos, zabos (bizalmas), ideges, felindult, zaklatott, mogorva, mérges

kifarag

ige
 • kiesztergál, kinagyol, vés, metsz, bemetsz (régies), kivés, mintáz, formál, kieszkábál (tájnyelvi)
 • kicifráz, kirováz (tájnyelvi)

búg1

ige
 • zúg, berreg, duruzsol, dohog, (gép) zakatol
 • (galamb): turbékol, bulikol (régies), szól, burukkol (tájnyelvi), bukkurúz, krúgat (tájnyelvi), kurrog (tájnyelvi)
 • (ének, ima): zsong, morajlik

csavar1

ige
 • teker, forgat, csavarint, cseter (tájnyelvi)
 • facsar
 • srófol, csavaroz
 • göngyöl, teker (valamit valamibe), burkol, bugyolál, csomagol, csömbölyget (tájnyelvi)
 • sodor, sodorít (tájnyelvi), pödör, csadar (tájnyelvi)
 • (labdát): nyes, pörget

elszegődtet

ige
 • szerződtet, felfogad, szolgálatba vesz, alkalmaz(valakinek)

egyetem

főnév
 • főiskola, univerzitás (régies), akadémia
 • (régies): közösség
 • (régies): mindenség, világmindenség, világ, világegyetem, univerzum

beszélő I.

melléknév
 • beszédes, sokatmondó, kifejező, kifejezésteljes, meggyőző
 • csacsogó, locsogó, fecsegő, csacska, lepcses (tájnyelvi), szószaporító, pletykás

bekopogtat

ige
 • bekopog, bezörget, bekocog (tájnyelvi), bekocogtat (tájnyelvi), bedübögtet (tájnyelvi)
 • betér, felkeres, látogat, meglátogat, beugrik, benéz
 • (választékos): beköszön, bejelentkezik, jelentkezik

boglárka

főnév
 • boglárvirág, szironták (régies)

egészen

határozószó
 • teljesen, teljességgel, tökéletesen, merőben, hiánytalanul, totál (bizalmas), egész (bizalmas), egészlen (régies), testestől-lelkestől, tisztán, ízig-vérig, totaliter (idegen), száz százalékban, száz százalékig, merőül (tájnyelvi)
 • végig
 • meglehetősen, tűrhetően, eléggé

bevág

ige
 • belevág, megvág, elvág, bemetsz, behasít, felhasít, bevagdal, bevagdos, felsebez
 • (ajtót): becsap, beránt, becsuk, betaszít, bezuppant (tájnyelvi)
 • bedob, behajít, becsap
 • (bevágja magát vmibe): beveti magát, beleveti magát
 • (ételt, italt): felfal, fal, zabál (szleng), habzsol, bekap, lehajt, lehajít, legurít (szleng), bedob (szleng), burkol (szleng)
 • (bizalmas): memorizál, emlékezetébe vés, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)
 • (eső): bever, beesik
 • (bizalmas): beüt, sikerül, jól sül el, virágzik, beválik
 • (szleng): berúg, beiszik (bizalmas), benyakal (bizalmas), beszeszel (bizalmas), bevedel, felönt a garatra, bepiál (szleng), betintázik (szleng), bekávézik (szleng)

arról

határozószó
 • onnan, onnét (tájnyelvi)
 • afelől, aziránt

bonctan

főnév
 • anatómia

egyenlít

ige
 • egyenget, elegyenget, kiegyenlít, egalizál
 • utolér, beér, kiegyenlít