beosztott szinonimái

főnév
 • alárendelt, alantas, alkalmazott, kutyaütő (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fokozódik

ige
 • emelkedik, erősödik, növekszik, nagyobbodik, továbbharapózik, súlyosbodik
 • öregbedik (régies)
 • (bizalmas): elmérgesedik, elfajul

ráér

ige
 • ideje engedi, időmilliomos, piszlingöl (régies) Sz: siet, mint a megkötözött marha; úgy siet, majd lefekszik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beosztott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beilleszkedik

ige
 • beleilleszkedik, beleillik, belesimul
 • alkalmazkodik, hozzáidomul, megszokik, megmelegszik, megmelegedik, megtalálja a helyét, feltalálja magát, akklimatizálódik

anyagi

melléknév
 • materiális, fizikai, testi, érzéki, érzékletes, kézzelfogható, földi, világi
 • vagyoni, gazdasági, kereseti, pénzbeli, pénzügyi, financiális, pekuniáris (idegen)
 • szociális

állatkert

főnév
 • zoo, menazséria (régies), állatoskert (tájnyelvi)
 • vadaskert, vadaspark

beleszagol

ige
 • beleszippant, beleszimatol
 • belekóstol, belekap(valamiben)
 • (bizalmas): belelapoz, belepislant (bizalmas), belekukkant, átnéz, átlapoz, átpörget, tanulmányoz

bolyhos

melléknév
 • (tájnyelvi): borzas, torzonborz, bozontos, kócos, göndör, bodros
 • vattaszerű, szőrös, molyhos, gyapjas, pelyhes, pihés, bolyposztó (tájnyelvi), bölyhös (tájnyelvi), bumhos (tájnyelvi), csepűs (tájnyelvi)

kibogoz

ige
 • kibont, szétbont, kiold, felold, kicsomóz, kigabalyít, megbont, kioldoz, felfejt, kiköt, kifűz, kiboncol (tájnyelvi)
 • megold, megfejt, kiderít, kinyomoz, kibonyolít, tisztáz

bozót

főnév
 • aljnövényzet, sűrű, erdőalja, sarjúerdő, cserjés, rekettyés, cseplesz (tájnyelvi), ciher (tájnyelvi), csekmet (tájnyelvi), csohó (tájnyelvi), kaszálófenék (régies)

csakhamar

határozószó
 • nemsokára, előbb-utóbb, haladéktalanul, hamar, hamarosan, hamarost (tájnyelvi), mielőbb, mihamarabb, a közeljövőben, (egy) kis idő múlva, rövidesen, maholnap, kisvártatva, kevésvártatva (választékos), innen-onnan (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi), azonnal, mindjárt, rögtön, tüstént, íziben (tájnyelvi), rögvest (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), prompt (bizalmas)
 • sokára, később

elpilled

ige
 • elfárad, elbágyad, ellankad, elernyed, elgyengül, lankad, kókad, elerőtlenedik, kimerül

égbolt

főnév
 • ég, égboltozat, éggömb, firmamentum (idegen), mennybolt, égív (régies), égség (tájnyelvi), levegőég (régies)

bepiszkít

ige
 • bepiszkol, beszennyez, összeken, bekoszol, összekoszol, bemaszatol, összemaszatol, bemocskol, foltot ejt (valamin), elrondít (tájnyelvi), befen (tájnyelvi), bepocskol (tájnyelvi), betojkol (tájnyelvi)
 • megbecstelenít, meggyaláz, szégyenbe hoz, szégyent hoz (valamire, valakire), lebecsmérel, lepocskondiáz, megrágalmaz, ócsárol, megszeplősít, besároz, sárba tipor
 • becsinál, berezel (bizalmas), berosál (szleng), bekakál (bizalmas), beszarik (durva), bepisál (durva), belőköl (tájnyelvi)

begubódzik, begubózi

ige
 • (hernyó): bebábozódik
 • magába zárkózik, visszahúzódik, elhúzódik, visszavonul, elvonul, elzárkózik, begombolkozik
 • (tájnyelvi): meghal

biszexuális

melléknév
 • biszex (bizalmas), langyos (bizalmas), sztereó (szleng)

dumál

ige
 • beszél, locsog, fecseg, pofázik (durva), szövegel (szleng), süketel (szleng)
 • linkel (szleng), halandzsázik (bizalmas)
 • szónokol, papol Sz: nyomja a sódert (szleng), veri a nyálát (szleng)
 • beszélget, társalog, cseveg, diskurál, tereferél, dumcsizik (bizalmas)

beszélő I.

melléknév
 • beszédes, sokatmondó, kifejező, kifejezésteljes, meggyőző
 • csacsogó, locsogó, fecsegő, csacska, lepcses (tájnyelvi), szószaporító, pletykás

aranyfüst

főnév
 • aranyozás, aranyhártya, aranyfólia, aranyfuttatás, aranybevonat, levélarany, festékarany, aranypili (régies)
 • látszat, külszín

bódulat

főnév
 • bódultság, kábultság, kábulat, mámor, szédület, zsibbadtság
 • eszméletlenség

édeskés

melléknév
 • édeses, cukros
 • émelyítő, geil (bizalmas), csömörletes (régies)
 • csöpögős, szirupos
 • mézesmázos, mézes, hízelgő, finomkodó, behízelgő, affektált, negédes, kényeskedő, édeskedvű (tájnyelvi)