belélegzés szinonimái

főnév
 • belégzés, beszívás, inhalálás (szaknyelvi), inspiráció (szaknyelvi)(szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sínpár

főnév
 • sín, vasút, vágány, vágánypár

tüntető

melléknév, főnév
 • felvonuló, tiltakozó
 • demonstratív
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a belélegzés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beáramlás

főnév
 • beözönlés, betódulás, invázió, benyomulás

álmélkodik

ige
 • ámuldozik, ámul, bámul, elcsodálkozik, ámul-bámul, csodálkozik, meglepődik, száját tátja, elképed, elhűl, hüledezik, eláll a szeme-szája, ásingol (tájnyelvi), csábélkodik (tájnyelvi) Sz: egyik ámulatból a másikba esik

alárendelt I.

melléknév
 • mellékes, másodrendű, másodlagos, másodosztályú, szekunder (szaknyelvi), alsóbbrendű
 • függő, szubalternus (szaknyelvi), alávetett

bejut

ige
 • bemegy, behatol, benyomul, beférkőzik, befurakodik, bevergődik
 • bekerül

bizonyítvány

főnév
 • bizonylat, igazoló irat, tanúsítvány, bizonyságlevél (régies), tanúlevél (régies), papír (bizalmas), írás
 • értesítő, oklevél, bizi (bizalmas), végbizonyítvány, index, diploma, anyaszomorító (szleng), bizonyhitvány (szleng), mérgesítő (szleng), szamárkönyv (szleng), szamárpasszus (szleng)
 • (régies): bizonyság, bizonyíték

készül

ige
 • készülődik, készíti magát, nekigyürkőzik, szedelődzködik, szedelőzködik
 • keletkezik, lesz, küszöbön áll, kialakul, csinálódik, létesül, épül
 • sül, fő
 • szándékozik, akar, törekszik, tervez, kitervel, kigondol, fontolgat, forral
 • tanul, gyakorol, felkészül
 • edz, tréningez

bolha

főnév
 • bósi (tájnyelvi), feketemarha (tájnyelvi), kukusz (tájnyelvi)

cigányasszony

főnév
 • romaasszony

előadás

főnév
 • ismertetés, beszéd, felolvasás, expozé (szaknyelvi), kifejtés, fejtegetés, beszámoló, referátum (szaknyelvi), prelekció (régies), kommentár, előterjesztés
 • tanóra
 • rendezvény, műsor, hangverseny, bemutató

drágaság

főnév
 • drágulás, árnövekedés, áremelkedés, árdrágítás
 • ékesség, ékszer, kincs, klenódium (régies)
 • (megszólításként): drágám, édesem, kedvesem, angyalom, életem, egyetlenem, gyönyörűm, gyönyörűségem, csillagom, rubintom, aranyom, lelkem, kincsem, kicsikém, cicám, aranyvirágom, rózsám (tájnyelvi), rozmaringom (tájnyelvi), gyöngyvirágom (tájnyelvi), gyöngyöm (tájnyelvi), violám (tájnyelvi), virágszálam (tájnyelvi), szentem (tájnyelvi), galambom, tubicám (tájnyelvi), tubám (régies), mindenem, gyémántom, mennyországom

belemelegszik

ige
 • belelendül, nekihevül, belejön, belemerül, nekilelkesedik, beleándorodik (tájnyelvi), beleízeledik (tájnyelvi)

bármi

névmás
 • akármi, akármicsoda

betonfedezék

főnév
 • bunker, óvóhely, fedezék, erőd

dolgos

melléknév
 • munkás (tájnyelvi), munkaszerető, dologszerető, szorgalmas, igyekvő, szorgos, serény, tevékeny, élénk, cselekvő, aktív, jódolgos (tájnyelvi), jódolgú (tájnyelvi), fáradhatatlan

bendő

főnév
 • (bizalmas): has, gyomor, pocak, poci (bizalmas), haskó (bizalmas), hasi (bizalmas), potroh (bizalmas)

amerről

határozószó
 • ahonnan, merről (választékos), ahonnét (tájnyelvi)

biciklista

főnév
 • kerékpáros, kerékpározó
 • (pejoratív): karrierista, törtető

dörgöl

ige
 • (tájnyelvi): dörzsöl, fen, csiszol, smirgliz, vakar, koptat, horzsol, morzsol, súrol, sikál, sikárol (tájnyelvi), csutakol
 • políroz, pucol (bizalmas), fényesít, vikszel, kefél, szidoloz