bekísér szinonimái

ige
 • bevezet, betessékel, beenged
 • bevisz, előállít, őrizetbe vesz, letartóztat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rohanvást

határozószó
 • gyorsan, sietve, lihegve, rohanva, vágtatva, lóhalálában, sebes vágtatva (régies), nyargalvást, sebesen, hanyatt-homlok, lélekszakadva

fogház

főnév
 • börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyencház (régies), fogház, foghely (régies), áristom (régies), javítóintézet (régies), dologház (régies), toloncház (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), cukház (tájnyelvi), siti (szleng), fapados (szleng), kóter (régies), dutyi (bizalmas), susogó (szleng), akvárium (szleng), csukda (szleng), szanatórium (szleng), sitt (szleng), internátus (szleng), kukkoló (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bekísér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

barát1

főnév
 • jóbarát, cimbora, társ, szövetséges, pajtás, kenyeres pajtás (tájnyelvi), pajti (bizalmas), cimbi (bizalmas), bajtárs (régies), kenyeres (régies), puszipajtás (pejoratív), drusza (tájnyelvi), kebelbarát, bratyi (bizalmas), atyafi (tájnyelvi), koma (tájnyelvi), amigó (szleng), haver (szleng)
 • szerető, partner, pár, kedves, szerelmes, élettárs, társ, vőlegény, udvarló, lovag (bizalmas), gavallér (régies), hódoló (régies), tisztelő, imádó (régies), fiúja (valakinek), sráca (valakinek) (szleng), hapsija (valakinek) (szleng)

államháztartás

főnév
 • államgazdaság, állami költségvetés, büdzsé (régies)

aláhull

ige
 • lehull, leesik
 • (kar, fej) lehanyatlik, (haj) leomlik

befőz

ige
 • tartósít, eltesz, elrak, konzervál
 • belefőz (valamit valamibe)
 • (tájnyelvi): becsap, rászed

bikfic

főnév
 • (bizalmas): kölyök, fickó
 • (tájnyelvi): ostoba, oktondi, szamár (bizalmas)

keresztülhúz

ige
 • végighúz
 • átjuttat, átdug, átfűz, áthúz
 • áthúz, kihúz, töröl, megsemmisít
 • meghiúsít, tönkretesz, hátráltat, akadályoz, megtorpedóz (bizalmas), meggátol
 • átvonul, áthúz

bocs1

főnév
 • medvebocs, mackó, medvekölyök, kölyökmedve (régies)

cédé, CD

főnév
 • CD-lemez, kompaktlemez, compact disc (idegen)
 • CD-lejátszó, CD-ROM

elmélyül

ige
 • gyarapodik, szaporodik, emelkedik, növekszik, növekedik, erősödik, súlyosbodik, éleződik
 • belemélyed, elmélyed, belemerül, belegondol, belefeledkezik, beleássa magát

domborzati

melléknév
 • (térkép): hegy- és vízrajzi, szintvonalas

beküld

ige
 • beszalaszt, bezavar, bekésztet (tájnyelvi)
 • bead, benyújt, bejuttat, bevitet, felterjeszt
 • beválaszt, delegál

bánatos

melléknév
 • szomorú, szomorkás, bánkódó, bús, búsuló, mélabús, búskomor, búbánatos, búvalbélelt, elkeseredett, kesergő, rosszkedvű, kedvetlen, lehangolt, levert, letört, boldogtalan, csüggedt, vigasztalan, örömtelen, elszontyolodott, komor, deprimált, depressziós
 • melankolikus, elégikus, borongós, borús, keserű, gyászos

beszédzavar

főnév
 • beszédhiba

díszemelvény

főnév
 • dísztribün, pódium

beleszédül

ige
 • beleájul, beleesik, belezuhan, belefordul
 • elszédül (valamitől), megszédül (valamitől), megtántorodik (valamitől)
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belegabalyodik (bizalmas), belehabarodik, beleesik (bizalmas), belezúg (bizalmas)

álnok

melléknév
 • alattomos, aljas, csalárd, hamis, gonosz, kétszínű, kétkulacsos, hazug, ravasz, rókalelkű, sunyi, képmutató, fondorlatos, hamis lelkű, becstelen, cinok (tájnyelvi), tarkalelkű (tájnyelvi), hipokrita Sz: angyal a szava, de ördög a szíve; báránybőrben farkas; olyan, mint az áspiskígyó; soha egyenesen nem állnak a szavai; szentéletű vasfazék, csak a füle kormos; tele a szája Istennel, a szíve pedig ördöggel; vizet prédikál, bort iszik

betyár I.

főnév
 • szegénylegény, útonálló, rabló, zsivány (régies), haramia, lator, gonosztevő, bandita, briganti, himpellér, martalóc, lókötő, lótolvaj, csirkefogó, gazember, gazfickó, járkálóember (tájnyelvi)
 • rosszcsont, rosszposztó, csibész, hétördög, gézengúz, kópé

dolgozat

főnév
 • felmérő, írásbeli, gyakorlat (régies), zárthelyi, zéhá (bizalmas), doga (szleng), doli (szleng), agytorna (szleng)
 • értekezés, tanulmány, pályamunka, elaborátum (idegen), referátum (szaknyelvi), disszertáció