befolyásos szinonimái

melléknév
 • tekintélyes, jelentékeny, fontos, vezető, nagy hatalmú, hosszú a keze, messzire elér a keze, menő (szleng), nagymenő (szleng), nagyfejű (szleng), nagykutya, hangadó, irányadó, iránymutató,illetékes, mértékadó, mérvadó(bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felmutat, fölmutat

ige
 • megmutat, előtár, előterjeszt, bemutat, szemlére bocsát
 • feltart, magasra emel, felemel
 • teljesít, létrehoz, alkot, teremt, elér, produkál, prezentál

szószaporítás

főnév
 • bőbeszédűség, szóbőség (régies), terjengősség, szófecsérlés, mellébeszélés, szószátyárság, szószátyárkodás, szalmacséplés, szócséplés, szódara (tájnyelvi), szóhalmozás, szalmázás, fecsegés, rizsa (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a befolyásos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

badar

melléknév
 • ostoba, buta, bolond, dőre, zagyva, sületlen, képtelen, értelmetlen, abszurd, kelekótya, zavart, zavaros, hebehurgya

alapvonal

főnév
 • nullavonal, zérusvonal
 • gólvonal (szaknyelvi), kapuvonal (szaknyelvi), adogatóvonal (szaknyelvi)

ajándékoz

ige
 • ad, ajándékba ad, prezentál, kedveskedik (valamivel valakinek), testál (valakire valamit) (tájnyelvi), adományoz, spendíroz (bizalmas)

bástya

főnév
 • védőbástya, bástyatorony, védőmű (szaknyelvi), védmű (szaknyelvi), védfal (régies), várszög (régies), rondella, fokvár (régies), torony
 • védelmező, támasz

betétlap

főnév
 • pótlap

kényszeredett

melléknév
 • kierőszakolt, erőltetett, kikényszerített, mesterkélt, természetellenes, kelletlen, tettetett, színlelt, csinált, kényszerült, megjátszott, szertartásoskodó, felvett
 • (tájnyelvi): fejletlen, csenevész, legyengült, elgyengült, kimerült, lesoványodott, erőtlen, bágyadt, lankadt

bikaviadal

főnév
 • bikaharc, tauromachia (idegen), bikahecc

bura

főnév
 • borítóüveg
 • lámpabura
 • (szleng): fej, kobak (bizalmas)

elkeveredik

ige
 • elvegyül, elegyedik
 • egyesül, beleolvad
 • elvész, elhányódik, elkallódik
 • eltéved, elkóborol
 • (valakibe): eljut, elvetődik

diktátor

főnév
 • zsarnok, despota, elnyomó, kényúr (választékos), önkényúr, egyeduralkodó, élet-halál ura, tirannus (régies)
 • kiskirály, autokrata

befut

ige
 • beszalad, berohan, belohol, bevágtat, beszáguld, benyargal
 • megjön, megérkezik, beesik, bezuhan (szleng)
 • berobog, (vonat) begördül
 • beérkezik, célba ér
 • feltör (bizalmas), élre tör, feljön, felküzdi magát, célba ér, sikert arat, beérkezik
 • (futónövény): benő, belep, ellep, befolyik (valamit)
 • (pára): bevon, rárakódik (valamire)

azonnal

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, gyorsan, nyomban, haladéktalanul, sietve, máris, express, tüstént, sürgősen, sürgősséggel, rögvest, egyszeriben, rögtön, jókor, késlekedés nélkül, menten, azonmód, azon melegében, legott (régies), prompt (bizalmas), stante pede (idegen), íziben (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), ahajt (tájnyelvi), mindjáron (tájnyelvi)

benyomul

ige
 • benyomakodik, behatol, betör, beront, bejut, beüt, beverekedi magát
 • betolakodik, befurakodik, beférkőzik, beügyeskedi magát, beszemtelenkedik
 • betódul, betolul, beömlik, beárad, beáramlik, beözönlik

derékhad

főnév
 • fősereg, főhad, főerő

békeszerződés

főnév
 • békekötés, békeegyezmény, békepaktum, békealku (régies)

alkatrész

főnév
 • alkotóelem, alkotórész, tartozék, kellék, hozzávaló, komponens (szaknyelvi), összetevő, rész

besugárzás

főnév
 • sugárkezelés, radioterápia

didi

főnév
 • (bizalmas): emlő, mell, kebel, csecs, cici (bizalmas), begy (szleng), csöcs (durva), tőgy (durva), duda (szleng), ütköző (szleng), tejcsárda (szleng), lökhárító (szleng)
 • emlőbimbó