bővül szinonimái

ige
 • tágul, terjed, nagyobbodik, növekedik, növekszik, terjeszkedik
 • gyarapodik, gyarapszik, szaporodik, gazdagodik, gazdagszik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ezred3

főnév
 • regiment, regement (tájnyelvi)
 • (régies): hadsereg, sereg
 • sokaság, tömeg

hajigál

ige
 • dobál, ide-oda lökdös, hány-vet, szór, hajingál (tájnyelvi), górál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bővül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bóbita

főnév
 • búb, tollbokréta, tollcsomó, tollpamat
 • fityula, főkötő

bankár

főnév
 • pénzember, tőkepénzes, banktulajdonos, bankvezér (régies), bankigazgató
 • pénzváltó (régies)
 • hitelező, uzsorás
 • (társasjátékban): bankos

átvisz

ige
 • átjuttat, áthelyez, átcipel, átszállít, áttelepít, továbbít, transzportál (idegen), transzferál (idegen)
 • (út, híd): átvezet, keresztülvisz, keresztülvezet, átmegy, áthalad, átér
 • átkönyvel, áttesz
 • (magasugró) átugrik

alibi

főnév
 • mentség, igazolás, máshollét (régies)
 • kibúvó, ürügy

borotvapenge

főnév
 • zsilett, zsilettpenge

császárgalóca

főnév
 • császárgomba, úrgomba

kivihetetlen

melléknév
 • megvalósíthatatlan, teljesíthetetlen, végrehajthatatlan, lehetetlen, kivitelezhetetlen, képtelen, utópisztikus

csere2

főnév
 • (régies): erdő, haraszt, pagony, csalit, bozótos, kopács (tájnyelvi), cserjés
 • (régies): cserfa, cser

diadalmas

melléknév
 • győzelmes, győző, győztes, hős, diadalmaskodó, győzedelmes (régies), győzhetetlen (régies), sikeres
 • diadalittas

eszközöl

ige
 • szerét ejti, kivitelez, megtesz, megejt, végrehajt, véghezvisz, megvalósít, végbevisz, elvégez, foganatosít, perfektuál (idegen), effektuál (idegen), közreműködik, közbenjár (valakiért), létrehoz

elkérezkedik, elkére

ige
 • elkéredzik (tájnyelvi), engedélyt kér, elkérődzik (tájnyelvi)

bricska

főnév
 • homokfutó, cséza, kabriolet (régies)

bizonnyal

határozószó
 • bizonyára, bizonyosan, biztosan, kétségtelenül, kétségkívül, feltétlenül, okvetlenül, valóban

címke

főnév
 • cédula, jegy, árujegy, szelvény, felirat, védjegy, márka, jelzés, bélyeg, embléma, gyári jel, vignetta, etikett (régies), bárca, devise (régies)

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)

burukkol

ige
 • (tájnyelvi): turbékol, búg

bátor I.

melléknév
 • vakmerő, merész, hősies, heroikus, hősi, rettenthetetlen, tettre kész, rendíthetetlen, rendületlen, tántoríthatatlan, belevaló (bizalmas), vagány (bizalmas), elszánt, vérszemes, férfias, oroszlánszívű, derék, derekas, tetterős, magabiztos, kurázsis (régies), vitéz, merős (tájnyelvi), félénktelen (régies), tökös (szleng) Sz: Bátorban lakik; Bátori nemzetségből való; belekezd, ha benneveszt is; ellenáll akárki ellen; ember a talpán; ennek az apja is ember volt; ez ám az ember!; ezer a lelke; hét ördögtől se fél; legény a gáton; magyar anya szülte; minden ütközetben első; neki merne menni az eleven ördögnek; nekimegy a sebzett oroszlánnak is; nem ijed meg a maga árnyékától; szemébe mer nézni akárkinek; talán a halállal is áldomást ivott

cvikker

főnév
 • csíptető, orrcsíptető
 • monokli, szemüveg, pápaszem (régies)

elkap

ige
 • megfog, megragad, megkaparint
 • elfog, letartóztat, tetten ér, foglyul ejt, lefülel (bizalmas), lestoppol (bizalmas), kabdovál (szleng), begyűjt (szleng), nyakon csíp (bizalmas), elcsíp, fülön csíp
 • elránt, elhúz, elvesz
 • magával ragad, elsodor
 • lecsap (valakire), elcsíp
 • (betegséget): bekap, beszerez, összeszed