békeszerető szinonimái

melléknév
 • békebarát, békepárti, pacifista, békés, békülékeny, csendszerető (régies), jámbor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

satu

főnév
 • prés, sutu (tájnyelvi)
 • sajtóprés

kombájn

főnév
 • arató-cséplő gép
 • bányakombájn
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a békeszerető szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

barack

főnév
 • kajszibarack, kajszi, sárgabarack, rózsabarack
 • őszibarack, őszi
 • barackfa
 • barackpálinka
 • fejre koppintás, tojás, bunyu (tájnyelvi)

államcsíny

főnév
 • puccs

alacsony

melléknév
 • kis, kicsi, kicsiny, pöttöm, apró termetű, csipisz, kurta, dugó, töpszli, törpe, kerti törpe (szleng), babszem, Babszem Jankó, vakarcs, vakarék, mélynövésű, porbafingó (durva), seggdugasz (durva), alátermett (régies), csököti (tájnyelvi), kisszerű (tájnyelvi), szélébe szabott (tájnyelvi) Sz: ki se látszik a földből; alig látszik ki a földből; nem állt az esőre; akkora, mint a kutya ülve; hosszú, mint a karalábé kétrét; létráról szedi a földiepret; kettéfűrészelt óriás; megállt a növésben; összement a mosásban
 • csekély, sekély, jelentéktelen, elhanyagolható, kevés
 • (választékos): hitvány, alantas, silány, alpári, parlagi, nemtelen (régies), triviális (régies)

befolyásol

ige
 • hat, kihat, hatással van, hatást gyakorol, befolyással van, manipulál, motivál, influál (régies), instruál (idegen), szuggerál, impresszionál (idegen)

bidé

főnév
 • ülőmosdó, altestmosó

keresztfűrész

főnév
 • ágfűrész, nyesőfűrész, hasábfűrész

blokk

főnév
 • írótömb, jegyzetfüzet, jegyzettömb, notesz
 • számolócédula, számla, áruszámla
 • bélyegblokk
 • bélyegsorozat
 • épülettömb, háztömb, tömbház
 • (politikai): paktum (régies), szövetség, tömb, tömörülés

cakompakk II.

határozószó
 • (tájnyelvi): mindenestül, összesen, teljesen, együtt, együttesen, cakpakk (bizalmas)

elméláz

ige
 • elbambul, eltűnődik, elmereng, elréved, elrévedezik, elábrándozik

dombocska

főnév
 • boly, halom, halmocska, bucka, kupac, magaslat, földrakás, földtúrás, földhányás, hant, rakás, homp (tájnyelvi), ponk (tájnyelvi), dombika (tájnyelvi)

bekonferál

ige
 • bejelent, bemutat, beajánl, bevezet
 • (szleng): elmond, beszámol

bámul

ige
 • rámered, rámereszti a szemét, tátja a száját, rászegezi a szemét, mereszti a szemét, nagy szemeket mereszt, rajta felejti a szemét, legelteti a szemét, fixíroz (bizalmas), stíröl (szleng), gusztál (szleng), kukkol (szleng), skubizik (szleng), kocsányon lóg a szeme (bizalmas) Sz: néz, mint borjú az új kapura; három szemmel néz; úgy néz, mint a pápai béka a kocsonyában; néz, mint a sült compó; úgy néz, mint a bagoly; úgy néz, mint a lyukas zsompor
 • csodál, imád, rajong, felnéz (valakire), csügg (valakin), tisztel, becsül, nagyra tart
 • csodálkozik, meglepődik, álmélkodik, ámul, elhűl, értetlenkedik, elképed, megdöbben

beszari

melléknév
 • (szleng): ijedős, félénk, félős, gyáva, pipogya

direkt II.

határozószó
 • egyenesen, egyenest, közvetlenül, éppen, pontosan, pont (bizalmas)
 • szándékosan, szántszándékkal, készakarva, szántakarva (régies), célzottan, kifejezetten, kimondottan

beles1

ige
 • benéz, bepillant, bekukucskál, bekukkant, bekandikál, beleselkedik, bekukkint (tájnyelvi)

álmodik

ige
 • álmot lát
 • álmodozik, ábrándozik, fantáziál, képzelődik, képzel, álmokat sző, álmokat kerget, remél, reménykedik, bizakodik

betű

főnév
 • írásjegy, betűjegy, betűjel, írásjel, ákombákom, szarkaláb, irkafirka, littera (idegen), graféma (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): írni-olvasni tudás
 • írásbeliség, irodalom
 • (bizalmas): hang, beszédhang

dohos

melléknév
 • dohszagú, nyirkos, penészes, levegőtlen, áporodott, dohodt (tájnyelvi), kotuszagú (tájnyelvi), rekkent (tájnyelvi), büdös, nehéz szagú
 • idejétmúlt, divatjamúlt, elavult, avatag