bábjátékos szinonimái

főnév
 • bábos, bábszínész

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vartyog

ige
 • brekeg, kuruttyol, karattyol, kunkog (tájnyelvi), kvartyog (tájnyelvi), kurrog (tájnyelvi), cuppog (tájnyelvi), kvákog
 • (pejoratív): fecseg, locsog, trécsel (bizalmas), kotyog, kalatyol (tájnyelvi)
 • (gyerek) nyafog
 • zsörtölődik

kitagad

ige
 • kitilt, kizár (örökségből), kirekeszt, kitúr, kiszorít, kiforgat, kisemmiz, megfoszt (valamitől), kiátkoz
 • kiűz, kikerget, kiközösít, száműz, számkivet, kilök, megvet (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bábjátékos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átall

ige
 • szégyell, restell, vonakodik, visszariad, idegenkedik, iszonyodik

adoptál

ige
 • örökbe fogad, magához vesz, nevére vesz, nevére írat, örökből tart (tájnyelvi)

áttesz

ige
 • átrak, áthelyez, átköltöztet, átjuttat, átvisz
 • elhalaszt
 • átír, átalakít, lefordít, átültet, transzponál (szaknyelvi), transzformál

belép

ige
 • bemegy, betoppan, befordul, benyit, betér, bebújik, betoppint (tájnyelvi), beserül (tájnyelvi)
 • beáll, munkába áll, szolgálatba lép
 • bekapcsolódik, betársul

kapaszkodó I.

melléknév
 • (ember): könyöklő, törtető, karrierista, stréber (bizalmas)

beolt

ige
 • beojt, szemez, berak (tájnyelvi), nemesít
 • oltást ad, immunizál (szaknyelvi), vakcinál (idegen)
 • belenevel, belecsepegtet, beleplántál (választékos), beleültet, meggyökereztet (valakiben valamit)

bolondóra

főnév
 • bolondság, bolondéria, hülyeség, hisztéria, hiszti, hóbort, dili, szeszély, észzavarodás (tájnyelvi)

elégtétel

főnév
 • kárpótlás, kártérítés, kártalanítás, fájdalomdíj, visszatérítés, kompenzálás, jóvátétel, helyrehozatal, megkövetés, kielégítés, rehabilitáció, orvoslás, bosszú, reváns (idegen), retorzió, visszavágás, megtorlás, szatiszfakció (régies), perorvoslat
 • penitencia, bűnhődés, vezeklés, engesztelés

csörte

főnév
 • asszó (szaknyelvi), összecsapás, menet

babusgat

ige
 • dédelget, becéz, becézget, kényeztet, dajkál, ringat, cirógat, babusgat, ölelget, csókolgat, ajnároz

aszociális

melléknév
 • antiszociális, emberkerülő, mizantróp, zárkózott, társadalomellenes, közösségellenes, társaságkerülő

behálóz

ige
 • átsző, beborít, benő
 • elcsábít, megfőz (bizalmas), befon (bizalmas), befűz (szleng), meghódít, elbolondít, rabul ejt, megnyer, megigéz, elbűvöl, elcsavarja a fejét, magába bolondít, hálójába ejt, hálójába kerít

csodálatos

melléknév
 • csodás, csodálatra méltó, bámulatos, bámulatra méltó, meglepő, érthetetlen, döbbenetes, meghökkentő, természetfeletti, földöntúli, ördöngös, mágikus, bűvös, bűbájos, varázs-, csoda-, mesébe illő
 • különös, furcsa, fura, szokatlan, bizarr
 • kiváló, pompás, szenzációs (bizalmas), fantasztikus, feledhetetlen, elképesztő, káprázatos, mesés, páratlan, tüneményes, hihetetlen, remek, klassz (szleng), felséges, isteni, nagyszerű

bántalom

főnév
 • bántás, bántalmazás, bántódás, megbántás, sérelem, szidalom, sértés, molesztálás, inzultus, igazságtalanság, méltatlanság
 • betegség, kór (régies), baj

agyonver

ige
 • összever, agyoncsépel, agyoncsap, agyonüt, agyonvág, megöl, meggyilkol, fűbe ver (tájnyelvi), agyonpáhol (tájnyelvi), kiloccsantja az agyvelejét, kikészít (szleng), kinyír (szleng), kicsinál (szleng)

bekukkant

ige
 • benéz, bepillant, betekint, beles, bekukucskál, bekukkint (tájnyelvi)
 • meglátogat, benéz, beállít, beugrik, betoppan, betér, felugrik, felmegy Sz: bekukkant, mint Bolond Istók Debrecenbe

csökkent

ige
 • mérsékel, kisebbít, kicsinyít, csekélyít (régies), elvesz, levon, enged (valamiből), megkurtít, megrövidít, megnyirbál, leépít, megcsonkít, lehúz, szűkít, korlátoz, fogyaszt, apaszt, lohaszt, fékez, lassít, lefojt, lenyom, enyhít, gyengít, tompít, leszállít, lefokoz, leegyszerűsít, redukál, kontrahál (régies), restringál (régies), lesrófol (bizalmas), diminuál (idegen), lefarag (valamiből) (bizalmas)