alsóház szinonimái

főnév
 • alsótábla

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

magasföld

főnév
 • (szaknyelvi): fennsík, felföld, plató (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

átall

ige
 • szégyell, restell, vonakodik, visszariad, idegenkedik, iszonyodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alsóház szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

alája

határozószó
 • alá, alulra

alkuszik

ige
 • alkudik, alkudozik, egyezkedik, tárgyal, egyeskedik (tájnyelvi), csaklizik (tájnyelvi), kocolódik (tájnyelvi), ortályoskodik (tájnyelvi)

átkarol

ige
 • átölel, megölel, átfog, átfon, átkulcsol, magához szorít, keblére ölel, karjába szorít, karjai közé kap, karjába zár, átnyalábol, körülkulcsol (régies)
 • (régies): bekerít, körülkerít, körülvesz, körülzár, körbezár, karcsol (régies)

innen

határozószó
 • innét (bizalmas)

atyafi

főnév
 • rokon, koma (tájnyelvi), vérrokon, sógor
 • parasztember (bizalmas)

bekopogtat

ige
 • bekopog, bezörget, bekocog (tájnyelvi), bekocogtat (tájnyelvi), bedübögtet (tájnyelvi)
 • betér, felkeres, látogat, meglátogat, beugrik, benéz
 • (választékos): beköszön, bejelentkezik, jelentkezik

díszlet

főnév
 • (szaknyelvi): dekoráció, színfal, kulissza, szuffita (idegen)

bűnjel

főnév
 • bizonyíték, bűntárgy (régies), corpus delicti (idegen), indicium (régies)

általában

határozószó
 • általánosságban, általában véve, egészében véve, többnyire, rendszerint, rendesen, mindent egybevéve, szokás szerint, javarészt, nagyjából, szokásszerűen, átaljában (tájnyelvi), általán (tájnyelvi), átlagvéve (tájnyelvi), nagyrészt
 • különben, egyébként

akna2

főnév
 • aknagránát, robbanólövedék, robbanóakna, taposóakna
 • (szleng): széklet

áruforgalom

főnév
 • kereskedelem, kereskedés
 • adásvétel
 • piac, vásár

bukfenc

főnév
 • fejenátfordulás, hengerbóc (régies), ördögkerék, hengerbucka (tájnyelvi), bakfitty (régies), trambucka (régies), bucska (tájnyelvi), kecskebuka (régies)
 • (szleng): baksiker, kudarc, csőd

antidemokratikus

melléknév
 • demokráciaellenes, népellenes

átalakulás

főnév
 • módosulás, változás, megváltozás, elváltozás, átváltozás, metamorfózis (szaknyelvi), transzformálódás, transzformáció, átidomulás, megújhodás (választékos), megújulás, reform

buzgólkodik

ige
 • tevékenykedik, serénykedik, iparkodik, szorgoskodik, buzog, igyekszik, sürgölődik, sürög-forog, nyüzsög, ágál, mozgolódik, töri magát, fáradozik, stréberkedik (bizalmas), munkálkodik, korteskedik (régies)
 • áhítatoskodik, ájtatoskodik