alkalmazható szinonimái

melléknév
 • alkalmas, használható, felhasználható, gyakorolható, átvehető, érvényes, hasznavehető, applikábilis

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

róna

főnév
 • síkság, sík, alföld, puszta, mező, rét, rétség, lapály, térföld (régies)

szemrehányás

főnév
 • rosszallás, pirongatás, feddés, dörgedelem, intelem, bírálat, letolás (bizalmas), arcázás (régies), dorgálás, korholás, szidás, rekrimináció (idegen), szemrevetés (régies), kifogásolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a alkalmazható szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

agyszélhűdés

főnév
 • agyvérzés, agyhűdés (régies), szélütés, gutaütés, guta, szélhűdés (régies), apoplexia cerebri (szaknyelvi)

alantas II.

főnév
 • beosztott, alárendelt
 • alattos (régies)

ásít

ige
 • ásítozik, ásint (tájnyelvi), tátong (tájnyelvi) Sz: előreküldi a párnákat; előreküldi az ágyvetőt; tátogat, mint a fiaszarka

iktatókönyv

főnév
 • törzskönyv, iktató, lajstrom (régies), regiszter, napló

áthárít

ige
 • átruház, átenged, áttol, átpasszol (bizalmas)

beerősít

ige
 • beleerősít, bever, beszorít, beleszorít, rögzít, beépít, beleilleszt, beszerel, beágyaz

demonstráció

főnév
 • bemutatás, demonstrálás (idegen), szemléltetés, bizonyítás, igazolás, magyarázat
 • felvonulás, tüntetés, megmozdulás

bronz

főnév
 • barnaréz (régies)
 • bronzérem

alkalomadtán

határozószó
 • alkalmilag, alkalomszerűen, esetenként, adandó alkalommal, ritkán, néha, olykor, olykor-olykor, egyszer-másszor, egyszer-egyszer, néhanapján, adott esetben, ha az alkalom úgy hozza

agitál

ige
 • rábeszél, unszol, buzdít, kapacitál
 • reklámoz, népszerűsít
 • izgat, lázít, bujtogat
 • korteskedik

ár2

főnév
 • áradat, vízáradat, áradás, árhullám, áramlat, özönvíz, vízözön, özön, árvíz, tengerár, sodor (régies)

bosszúság

főnév
 • bosszankodás, neheztelés, harag, méreg, ingerültség, indignáció (idegen), indignálódás (idegen), égedelem (tájnyelvi)
 • kellemetlenség, baj

állóvíz

főnév
 • tó, tavacska, tonya (tájnyelvi)
 • mocsár, posvány, ingovány, holtág
 • mozdulatlanság, állandóság, változatlanság

arisztokratikus

melléknév
 • arisztokrata, úri, nemesi, kékvérű (bizalmas), patríciusi (régies)
 • előkelő, választékos, válogatott, első osztályú, elit, exkluzív

bratyizik

ige
 • barátkozik, fraternizál (régies), komázik (tájnyelvi), cimborál, pajtáskodik, haverkodik (bizalmas), bizalmaskodik