útiköltség szinonimái

főnév
 • viteldíj, tarifa
 • útravaló (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sandít

ige
 • sandikál (bizalmas), sanda pillantásokat vet, pillantgat, pillog, sandalít (tájnyelvi), sandal (tájnyelvi)
 • kancsalít, bandzsít, kancsít (bizalmas), bandzsalít (tájnyelvi)

mintsem

kötőszó
 • hogysem, semhogy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a útiköltség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tutyimutyi

melléknév
 • (bizalmas): tehetetlen, gyámoltalan, mamlasz, pipogya, ügyetlen, élhetetlen, kulumutyu (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi), molopotyi (tájnyelvi), szuszma (tájnyelvi), totola (tájnyelvi)

tekervényes

melléknév
 • kacskaringós, tekergős, cikornyás, kanyargós, girbegurba, girbegörbe (bizalmas), csavargós, csavarforma, tekergő, kígyózó, szerpentines, bodor (tájnyelvi), csinkirgós-csankargós (tájnyelvi)
 • csavaros, furfangos, ravasz, rafinált, körmönfont
 • körülményes, bonyolult, komplikált, összetett, szövevényes, bonyolított, összekuszált, zavaros, nyakatekert, kacifántos, kibogozhatatlan, zagyva

táró

főnév
 • tárna, vágat, folyosó, járat
 • akna

szétkapcsol

ige
 • kikapcsol, kiold, kioldoz, szétnyit, szétválaszt, széjjelválaszt, szétszed
 • (telefonösszeköttetést): szétbont, megszakít, megszüntet

ukáz

főnév
 • rendelet, parancs, utasítás, rendelkezés, meghagyás
 • tilalom
 • döntés

vaskohó

főnév
 • vasolvasztó, martinkemence, acélkohó

specialitás

főnév
 • jellegzetesség, sajátság
 • különlegesség, ételkülönlegesség, attrakció, főszám (bizalmas)
 • érdekesség, nevezetesség, furcsaság

sírbolt

főnév
 • sírkamra, sziklasír, kripta, sírcsarnok, sírhely, sír, cinterem (régies), temetkezési hely

oldott

melléknév
 • kedélyes, fesztelen, könnyed, fölengedett, baráti, családias, otthonos

szabás

főnév
 • fazon, forma, snitt (bizalmas), modell
 • (régies): rendelés, törvény, végezet

végrendelkezik

ige
 • testál (régies), végrendeletet ír, végrendeletet készít, meghagy, hagyatkozik (tájnyelvi)

visszajövet

határozószó
 • visszafelé, hazafelé
 • visszatérve

kerülget

ige
 • körüljár, körbejár, forgolódik (valaki körül), bűzlél (tájnyelvi), kerülkőzik (tájnyelvi), környékel (tájnyelvi)
 • környékez, udvarol, törleszkedik, dörgölődzik, dörgölőzik

útközben

határozószó
 • menet közben, az úton

túr1

ige
 • ás, forgat, fölhány
 • turkál, kotor, keresgél

valamint

kötőszó
 • továbbá, úgymint, szintén, úgyszintén, azonkívül, azonfelül, meg, ráadásul

ül2

ige
 • ünnepel, megünnepel, megtart, rendez, megrendez

temetés

főnév
 • sírba tétel, elhantolás, elföldelés, elásás, gyászszertartás, végtisztesség, búcsúztatás, búcsúztató
 • temetkezés

vámőr

főnév
 • vámtiszt, vámtisztviselő, vámhivatalnok, vámos, finánc (régies)