érdektelen szinonimái

melléknév
 • unalmas, száraz, szürke, jellegtelen, jelentéktelen, szokványos, banális, sivár, kietlen, semleges, közömbös, vérszegény, színtelen, egyhangú, monoton, sablonos, sekélyes, üres, sótlan, semmitmondó, lényegtelen, lapos, elcsépelt, mechanikus (régies)
 • apatikus, közönyös, közömbös, passzív, fásult

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

másfelé

határozószó
 • máshová, másmerre (bizalmas)
 • máshol, másutt, egyebütt (tájnyelvi)

szétzavar

ige
 • széjjelzavar, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a érdektelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eltökélt

melléknév
 • (szándék): feltett, határozott
 • elszánt, határozott, céltudatos

elálmosít

ige
 • elkábít, álomba ringat

egyes I.

főnév
 • elégtelen, szekunda (régies), daci (régies), dugó (bizalmas), fúró (szleng), karó (szleng), peca (szleng), léc (szleng), bunkó (szleng), kampó (szleng), egy egész, egyenes ötös (tréfás), ötös részletre (tréfás), szeka (szleng), dákó (szleng), kapa (szleng), fa (szleng), facsemete (szleng), gyufa (szleng), aprófa (szleng), alágyújtós (szleng), venyige (szleng), karcsú (szleng), number one (idegen), gerenda (szleng), horog (szleng), cuka (szleng), tök (szleng)

csontszínű

melléknév
 • elefántcsontfehér, elefántcsontszínű, sárgásfehér, krémszínű, vajszínű, nyers színű, ekrü, ivaire-szín (idegen)

emlékezik, emlékszik

ige
 • visszaemlékezik, visszaidéz, felidéz, emlékezetébe idéz, felelevenít, eszébe jut, eszébe ötlik, visszatekint, visszagondol, életre hív, előhív, megőriz (emlékezetében), észben tart, fejben tart, visszaeszmél (régies), fülébe cseng (valami)

fasor

főnév
 • sétány, sétaút, korzó, allé (régies, választékos), sétasor (régies), fasikátor (régies)

megvitat

ige
 • megbeszél, megtárgyal, meghány, meghány-vet, megtanácskozik, diszkutál (régies), megfirtat (tájnyelvi)

bölcsőde

főnév
 • csecsemőotthon, bölcsi (bizalmas), dedó (bizalmas)

boltív

főnév
 • bolt, bolthajtás, boltozat, csúcsív, árkád

büszkeség

főnév
 • önérzet, öntudat, beképzeltség, önhittség, kérkedés, kivagyiság, elbizakodottság, hetykeség, rátartiság, gőg, pöffeszkedés, dölyf, fennhéjázás, hivalkodás, kevélység
 • (vminek a büszkesége): dísze, kiválósága

fék

főnév
 • kötőfék, gyeplő, zabla, zabola (régies), ere (régies), kantár (régies)
 • keréksaru (régies)
 • korlát, gát, akadály, határ, visszahúzó erő
 • szigor, felügyelés, fegyelem, korlátozás

feltáratlan, föltára

melléknév
 • rejtett, lappangó, latens (idegen)
 • titkolt, leplezett, palástolt

háztáji

főnév
 • kiskert

gordonkázik

főnév
 • csellózik

érdemtelen

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen
 • igazságtalan, méltatlan, jogtalan, méltánytalan

eltartott

melléknév
 • kitartott (pejoratív), gondozott

exponál

ige
 • (szaknyelvi): megvilágít, kiold
 • fölvet, fölvázol (témát), kifejt, előad, előterjeszt

gesztenye

főnév
 • gesztenyefa, vadgesztenyefa, szelídgesztenyefa, szelídgesztenye, vadgesztenye
 • maróni (bizalmas), gubacs (tájnyelvi)
 • gesztenyemassza, gesztenyepüré

értékpapír

főnév
 • kötvény, részvény, váltó

elcsökevényesedik

ige
 • elsatnyul, degenerálódik (szaknyelvi), elkorcsosul, visszafejlődik, atrofizál (idegen), elhal

fájós

melléknév
 • fájó, fájdalmas, beteg, beteges, sajgó, érzékeny, kényes, rossz, fájlalatos (régies), bodzás (láb) (tájnyelvi)

gondos

melléknév
 • lelkiismeretes, alapos, aprólékos, pontos, akkurátus (régies), tüzetes, precíz, kötelességtudó, törődő, ügyelő, figyelmes, előrelátó, elővigyázatos, óvatos, körültekintő
 • rendes, pedáns, tüchtig (bizalmas)