that jelentése magyarul a szótárban

Összesen 113 jelentés felelt meg a keresésnek. that magyarulthat meaning in english
Kötőszó
A szó gyakorisága:A that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentése

that képe

that jelentese magyarul
hogy
Példamondatok
He promised me that he would come. = Megígérte nekem, hogy eljön.
Névmás
A szó gyakorisága:A that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentése

Többesszáma: those.

az, amaz, ez, emez
Példamondatok
That was nothing! = Az semmi!
That is very interesting. = Ez igen érdekes.
Who was that man? = Ki volt az az ember?
That is my gift. = Ez az én ajándékom.
Névelő
A szó gyakorisága:A that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentése

A that "névelőféle" is lehet. A névelőkhöz hasonlóan viselkedik. Az angol főnév előtt rendszerint áll névelő vagy "névelőféle".

Főnév előtt áll és a főnév által jelölt dolgok körét befolyásolhatja azzal, hogy meghatározottságra, mennyiségre utal.

Határozószó
A szó gyakorisága:A that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentéseA that gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
Példamondatok
Is it that late? = Ilyen késő van?
They were that close? = Ennyire közel álltak egymáshoz?

that jelentése kifejezésekben

that will do

elég legyen már ebből
elég lesz
ez jó lesz

that ought to do

azt hiszem, így jó lesz
ez jó lesz
így jó lesz

that pride of theirs

az az átkozott büszkeségük

that is going too far

ez már több a soknál
ez túlmegy minden határon

that goes without saying

magától értetődik

that puts the tin hat on it

ez már mindennek a teteje

that makes all the difference

az egészen más
ettől mindjárt más a helyzet

to concede that

belátja, hogy
elismeri, hogy

it happened that

történt hogy

it is clear that

nyilvánvaló, hogy
világos, hogy

be that as it may

bárhogy is legyen

have an idea that

az a gyanúja hogy
az a gyanúja, hogy
úgy képzeli hogy
úgy képzeli, hogy
úgy látja hogy
úgy látja, hogy
úgy sejti hogy
úgy sejti, hogy

the chances are that

a kilátások szerint
igen valószínű, hogy

to be unwitting that

nem tudja, hogy
nincs róla tudomása, hogy

suffice it to say that

elég annyi hogy
elég az hozzá hogy

it is to be feared that

félni lehet attól, hogy
félő, hogy
tartani lehet attól, hogy

it is to be wished that

kívánatos volna, hogy
kívánatos, hogy

it was ascertained that

megállapítást nyert, hogy

this is to certify that

ezennel igazolom, hogy

I have a shrewd idea that

az a gyanúm, hogy
feltehető hogy
feltételezhető hogy

you are off on that point

elkalandoztál a témától
eltértél a tárgytól

have no fear on that score

ne aggodalmaskodjék ezt illetően
ne legyenek ilyen irányú aggályai

I cannot go to that expense

nem tudok ennyit költeni
nem tudok ennyit rákölteni
nem tudom ezt a költséget vállalni

animals that have warm blood

melegvérű állatok

don't take that line with me!

ne használja ezt a hangot!
velem ne beszéljen így!

you are not as ill as all that

nem is vagy olyan beteg

letter that terminates the word

szóvégi betű

wheels that gear with each other

kapcsolódó fogaskerekek

all is fish that comes to his net

minden jó neki
mindenből hasznot húz
mindenből pénzt csinál

it does not necessarily follow that

nem biztos, hogy
nem feltétlenül következik belőle, hogy

the letter that terminates the word

a szóvégi betű

something has put that out of my head

elfeledkeztem erről valami miatt

it is through me that he lost his train

az én hibám, hogy lekésett a vonatról
miattam késte le a vonatot

to leave nothing undone that might help

minden lehetőt megtesz ami segíthet
minden lehetőt megtesz ami segíthetne
minden lehetőt megtesz, ami segíthet
minden lehetőt megtesz, ami segíthetne

I expect no more trouble from that quarter

arról az oldalról már nem várok több bajt
erről az oldalról már nem várok több bajt
innen már nem várok több bajt
onnan már nem várok több bajt

to render unto Caesar the things that are Caesar's

megadja a császárnak, ami a császáré

thatch

nádtető
zsúptető

that's it!

ez az!
így van!

that's fine!

nagyszerű!
pompás!
remek!

that's clear!

ez csak világos!