olyan angolul a szótárban

Összesen 66 jelentés felelt meg a keresésnek. olyan angolul
Melléknév

olyan képe

olyan angolul
so, such
Példamondatok
Don't be such a party pooper. = Ne legyél már olyan ünneprontó
Névmás
like that
Példamondatok
Don't behave like that. = Ne legyél olyan.

olyan jelentése kifejezésekben

olyan mint

just like
such as

olyan nincs!

no go!
nothing of the kind!
quite out of the question!

olyan amilyen

mediocre
such as it is

olyan nagy mint

as big as that

olyan mint a pióca

he sticks like a limpet

olyan boldog vagyok!

I am so happy!

olyan mint egy pióca

to stick like a leech

olyan mint a kullancs

he sticks like a limpet

olyan dologba fogtam, ami

I've taken sg on myself which

olyan a szeme mint a sasnak

have eyes like a hawk

olyan egészséges mint a makk

as sound as a bell

olyan az élete, akár egy kutyáé

to lead a dog's life

olyan ez, mint a falra hányt borsó

it glances off him like water off a duck's back

olyan területen mozog, mely nem sajátja

to go outside one's range

olyan ütést kapott, hogy a füle is zúgot

he got struck so hard that his ears rang again

mint olyan

as such

pont olyan

mighty like

egy olyan ember

such a man

ne olyan messzire

not so far

se ilyen se olyan

it's like curate's egg
neither this nor that

szakasztott olyan

exactly the same

ilyen is, olyan is

mixed fat and lean

nem is olyan rossz

it isn't half so bad
not bad
not so bad
not so bad considering

az ember, mint olyan

man as such

ez nem olyan egyszerű

it isn't easy
that requires some doing

csak ne olyan hevesen!

easy does it!
pipe down!

az építészet, mint olyan

architecture proper

mi tartott olyan sokáig?

what took you so long?

kétszer olyan hosszú, mint

double as long as

kétszer olyan sokáig, mint

double as long as

amilyen az apja olyan a fia

like sire like son

ő is csak olyan lord, mint én

he is no more a lord than I am

amilyen az úr, olyan a szolga

like master like man

egyáltalán nem olyan jó, mint

not a quarter as good as
not a quarter so good as

ő nem olyan gazdag, mint te vagy

he is not so rich as you

kétszer olyan hosszú ideig, mint

double as long as

megközelítőleg sem olyan jó, mint

not a quarter as good as
not a quarter so good as

ezt nem olyan egyszerű megcsinálni

that requires some doing

ezt nem lehet olyan könnyen elintézni

that requires some doing

az egyik éppen olyan rossz, mint a másik

one is as bad as the other