vikszel szinonimái

ige
 • fényesít, pucol (bizalmas), dörzsöl, kefél

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

forgó I.

melléknév
 • keringő, pörgő, forduló, forgatható, örvénylő, kavargó, gomolygó
 • (régies): forgandó

kárhozott

melléknév
 • átkozott, átkos, pokolravaló, istenverte
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vikszel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

velős

melléknév
 • tömör, magvas, tartalmas, elmés, találó, rövidre fogott, summás, lakonikus, lapidáris (idegen), kompendiumszerű, szentenciózus (idegen)
 • szűkszavú, rövid, egyszerű, szabatos, csattanós, epigrammaszerű

tüntet

ige
 • tiltakozik, felvonul, kivonul, demonstrál, manifesztál (idegen)
 • (valamivel): dicsekszik, henceg, kérkedik, felvág, fitogtat

trémázik

ige
 • izgul, remeg, fél, tart, aggódik, lámpaláza van

Tejút

főnév
 • Hadak útja (régies), Hadút (régies), Országút (régies), Tündérek útja (régies), Isten úttya (régies), Jézuskának az útja (tájnyelvi), Angyalútja (tájnyelvi), Árvákútjuk (tájnyelvi), Barátútja (tájnyelvi), Égútja (tájnyelvi), Halottakútjuk (tájnyelvi)

veszteség

főnév
 • deficit, károsodás, kár, ráfizetés, érvágás
 • csökkenés, gyengülés, fogyatkozás, hiány
 • csapás, fájdalom

zöld II.

főnév
 • természet, erdő, mező, liget
 • gyep, fű
 • környezetbarát, környezetvédő
 • ostobaság, sületlenség, zöldség (bizalmas)
 • zöldségféle, saláta, zöldfőzelék

szinopszis

főnév
 • összefoglalás, összegzés, kivonat, tartalom, vázlat

szervezkedés

főnév
 • szövetkezés, szövetség, társulás, társulat, organizáció (idegen)
 • konspiráció (idegen), mozgolódás

patikus

főnév
 • patikárius (régies), gyógyszerész, apotekárius (régies), patyikus (tájnyelvi, régies), pirulacsináló (régies), fűszerszámos (régies)

szőkeség

főnév
 • szöszi, szöszke

zsindelyez

ige
 • baricskál (tájnyelvi)
 • fed, befed

kohol

ige
 • kieszel, kiagyal, kitalál, kigondol, kitervel, kifundál, kifőz, kisüt, ráfog (valakire), mesterkedik, ravaszkodik, költ, hazudik, falzifikál (régies), fabrikál, koncipiál (régies) Sz: az ujjából szopja

világhírű

melléknév
 • világhíres, hírneves, híres-neves, nevezetes, nagynevű, hírhedt (régies)

végzés

főnév
 • meghagyás, határozat, rendelkezés, rendelés, végezés (régies)
 • döntés, elhatározás
 • intézkedés, ítélet, verdikt (választékos), rendelet, dekrétum
 • szándék, akarat
 • (régies): végzet, sors

vonás

főnév
 • vonal, vessző, ékezet
 • strigula
 • ecsetvonás, tollvonás
 • tulajdonság, jellegzetesség, ismertetőjegy, ismérv, sajátosság, sajátság, jegy
 • jellemvonás, beütés

viszontagságos

melléknév
 • hányatott, küzdelmes, viharos, nehéz, megpróbált, válságos, hányt- vetett
 • kalandos, izgalmas, kimerítő

ugyancsak I.

határozószó
 • nagymértékben, nagyon, erősen, istenigazában, jócskán, igencsak

zárójel

főnév
 • parentézis (régies), zárjel (régies)