vél szinonimái

ige
 • (valamilyennek): gondol, vall, tart, tekint, néz, ítél, érez, lát, talál, arányoz (tájnyelvi), alít (régies)
 • hisz, képzel, sejt, föltételez, gyanít, vélelmez
 • (valamire): magyaráz
 • (régies): szól, mond, vélekedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

latin

melléknév, főnév
 • diák, deák
 • római, itáliai

mesterkedés

főnév
 • ügyeskedés, fondorlat, furfang, ármánykodás, fortély, koholmány, cselfogás, csel, machináció (bizalmas), praktika, manipuláció, rafinéria (választékos), taktika, manőver, csinálvány (tájnyelvi), finesz (szleng), svindli (bizalmas), trükk, cselszövés, hókuszpókusz, miskulancia
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

válságos

melléknév
 • súlyos, kritikus, nehéz, viszontagságos, fenyegető, szorongató
 • sorsdöntő, viharos, veszélyes

törökbúza

főnév
 • (tájnyelvi): kukorica, tengeri (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), kukrica (tájnyelvi)

tolózár

főnév
 • retesz, rigli (bizalmas), zárfa (régies), reteszzár, tolóka, tolóretesz

tángál2

ige
 • ver, ütlegel, püföl, náspángol

védnök

főnév
 • pártfogó, protektor (régies), patrónus (régies), jótevő, mecénás
 • támogató, oltalmazó, gyám, gyámolító, ajánló
 • szponzor
 • (régies): védőszent, védőszellem, patrónus (régies), oltalmazó

visszavet

ige
 • visszadob, visszahajít
 • visszaver, elhárít, visszaszorít, megfutamít
 • hátráltat, akadályoz, lassít, gátol
 • visszautasít, visszavág, leszavaz, elutasít, rejiciál (régies)
 • visszatükröz, visszasugároz, visszaver

szemszög

főnév
 • nézőpont, szempont, megvilágítás, látószög, vonatkozás, aspektus, perspektíva, álláspont, beállítottság, távlat

szegődik

ige
 • csatlakozik, pártol, bekapcsolódik, követ, nyomon követ, társul, kullancskodik, ráakaszkodik
 • szerződik, munkába áll, leköti magát, felcsap, alkudik (régies)

pacifista

melléknév, főnév
 • békeszerető, békebarát, békepárti, háborúellenes

szia

módosítószó
 • (bizalmas): szervusz!, szevasz! (bizalmas), csaó! (bizalmas), hahó! (bizalmas), helló! (bizalmas), pá! (bizalmas)

vonatkoztat

ige
 • kapcsolatba hoz, összefüggésbe hoz, összekapcsol, társít, alkalmaz, ért

kisiklik

ige
 • letér, eltér, elmozdul, lefut, kifut, lecsúszik, kibucsáklik (tájnyelvi)
 • kicsúszik, kicsusszan, kibújik, kiszabadul, megszökik, kisikamlik (tájnyelvi)
 • (kérdés elől): kibújik, kitér, eltér
 • kikerül, megkerül, kihúzza magát (valami alól), elhárít, kijátszik
 • mellébeszél, kertel, köntörfalaz, hímez-hámoz

velős

melléknév
 • tömör, magvas, tartalmas, elmés, találó, rövidre fogott, summás, lakonikus, lapidáris (idegen), kompendiumszerű, szentenciózus (idegen)
 • szűkszavú, rövid, egyszerű, szabatos, csattanós, epigrammaszerű

vállalati

melléknév
 • üzemi, gyári, céges, társasági

világváros

főnév
 • metropolisz, nagyváros

versenytárs

főnév
 • versenyfél, ellenfél, vetélytárs, küzdőtárs, rivális, konkurens, konkurencia

transzfúzió

főnév
 • (szaknyelvi): vérátömlesztés

visszaél

ige
 • kihasznál, kiuzsoráz, kiszipolyoz