világfelfogás szinonimái

főnév
 • világnézet, világszemlélet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kifizetődő

melléknév
 • gazdaságos, jövedelmező, hasznot hajtó, rentábilis (szaknyelvi), hálás, gyümölcsöző, előnyös, hasznos, produktív

elkorcsosodik

ige
 • elfajzik, elsatnyul, elcsenevészesedik (választékos), degenerálódik (szaknyelvi), elaljasodik, megromlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a világfelfogás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vénasszony

főnév
 • anyóka, öregasszony, banya, vénség, néne (tájnyelvi), szüle (tájnyelvi), babuka (tájnyelvi), vén szatyor (szleng), vén satrafa (bizalmas), szipirtyó (pejoratív), csoroszlya (pejoratív), genya (tájnyelvi), satrantyú (tájnyelvi)

türelmetlen

melléknév
 • békétlen, nyugtalan, nyugtalankodó, ideges, izgatott, heves, intoleráns, maradatlan (tájnyelvi), hoppletopp (tájnyelvi), várhatatlan (tájnyelvi) Sz: nem győzi cérnával; tűkön ül

triangulum

főnév
 • (szaknyelvi): fémháromszög, háromszög

tekercsel

ige
 • göngyöl, göngyölet, orsóz, csévél, motollál, felteker, összeteker, gombolyít

vetélés

főnév
 • abortusz, abortálás, magzatvesztés (szaknyelvi), művi vetélés, méhkaparás, kaparás (bizalmas), küret (szaknyelvi), magzatelhajtás, terhességmegszakítás, angyalcsinálás (régies)
 • koraszülés

zöldike

főnév
 • csokrocska, csokrosinda, liliomzöld, compó (tájnyelvi)

színtartó

melléknév
 • színálló, napálló

szerviz2

főnév
 • javítóműhely, műhely, autójavító, javítóüzem, szervizállomás

pátosz

főnév
 • hév, szenvedély, lelkesedés, lendület
 • ünnepélyesség, emelkedettség, méltóság, fenség, koturnus (idegen)
 • szónokiasság, retorika, dagály, dagályosság, fellengzősség

szőlőlugas

főnév
 • boráglugas (régies)

zsírmirigy

főnév
 • faggyúmirigy

kokettál

ige
 • kacérkodik, flörtöl, incselkedik, ingerkedik, évődik, enyeleg, kötődik, cicázik, pajkoskodik, hamiskodik, szemez (bizalmas), hetyeg (bizalmas)

világítóudvar

főnév
 • vakudvar, légakna, lichthof (idegen)

vegyérték

főnév
 • vegyértékűség, valencia (szaknyelvi)

vonatkoztat

ige
 • kapcsolatba hoz, összefüggésbe hoz, összekapcsol, társít, alkalmaz, ért

viszonylagos

melléknév
 • viszonyított, relatív (idegen), hozzávetőleges
 • szerény, mérsékelt

ugyanúgy

határozószó
 • pontosan úgy, pont úgy, éppen úgy, éppúgy, szintúgy, azonszerint (tájnyelvi), azonmód (tájnyelvi), egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)

záróvonal

főnév
 • határvonal
 • kordon