viaszosvászon szinonimái

főnév
 • viaszkosvászon (tájnyelvi), enyvesvászon (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kivesz2

ige
 • kivész, kihal, kipusztul
 • megszűnik, abbamarad, eltűnik

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a viaszosvászon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

végső

melléknév
 • utolsó, legutolsó, leghátsó, sereghajtó
 • befejező, záró
 • végleges
 • maradék, még meglevő

turista

főnév
 • túrázó, kiránduló, természetjáró, gyalogutazó (régies)
 • országjáró, világjáró, utazó

tötyög

ige
 • totyorog, tipeg, tityeg-totyog (tájnyelvi)

téboly

főnév
 • elmebaj, őrület, őrültség, őrjöngés, dühöngés, beszámíthatatlanság, eszelősség, elmezavar, gyengeelméjűség, dementia (idegen)

vértelen

melléknév
 • békés, vérontás nélküli
 • halvány, halovány, sápadt, színehagyott, színtelen, fakó, vérszegény, anémiás (választékos)

zegzugos

melléknév
 • kanyargós, tekergős, kacskaringós, kígyózó, cikcakkos, girbegurba
 • szabálytalan

szikrányi

melléknév
 • kevés, cseppnyi, parányi, icipici, szemernyi, mákszemnyi, fikarcnyi, jottányi, csipetnyi

szerelmespár

főnév
 • szerelmesek, pár, párocska, gerlepár (bizalmas)

partjelző

főnév
 • (szaknyelvi): határbíró, vonalbíró, taccsbíró (bizalmas)

szórend

főnév
 • sorrend, mondatszerkesztés, mondatfűzés, szórakás (régies)

zsálya

főnév
 • rézsuka (tájnyelvi), szalvia

klastrom

főnév
 • kolostor, zárda

vidék

főnév
 • tartomány, provincia, országrész, táj, tájék, régió, terület, hely, övezet, körzet, térség, szék (tájnyelvi), territórium (idegen)
 • környék, környezet, periféria, külváros, peremváros, határ
 • falu, porfészek (pejoratív), kukutyin (tréfás), világvége (szleng), préri (szleng), mucsa (durva), bivalybasznád (durva)

végezetül

határozószó
 • utoljára, végül, végül is, végtére, a végén, legutolszor, utolsóként, leghátul, bezárólag

vízilabda

főnév
 • póló, vízipóló

villog

ige
 • villódzik, villózik, csillog, csillámlik, tündörög (tájnyelvi)
 • (szem): szikrázik
 • sugárzik, tündöklik
 • fehérlik
 • (szleng): remekel, brillírozik, sziporkázik

tüzelőanyag

főnév
 • tüzelő, tűzrevaló, tüzelőszer, fűtőanyag

x-edik

számnév
 • n-edik, sokadik, valahányadik