turista szinonimái

főnév
 • túrázó, kiránduló, természetjáró, gyalogutazó (régies)
 • országjáró, világjáró, utazó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ostoros

melléknév, főnév
 • kisbéres, gyermekbéres
 • kocsis, hajtó

munkaadó

főnév
 • munkáltató, alkalmazó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a turista szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tömpe

melléknév
 • (orr): pisze, fitos, turcsi, nyomott, finta (tájnyelvi), duni (tájnyelvi), tusza-pisze (tájnyelvi)
 • tompa, életlen, lekerekített, buta (régies)
 • (választékos): tömzsi, zömök, vaskos, köpcös

tanév

főnév
 • iskolaév

szünös-szüntelen

határozószó
 • folytonosan, szakadatlan, egyfolytában, egyvégtében, szakadatlanul, állandóan, mindig, éjjel-nappal, unos-untalan, mindegyre

szekíroz

ige
 • zaklat, zargat, háborgat, kellemetlenkedik, piszkál, bosszant, bánt, idegesít, ingerel, hergel, nyaggat, abajgat, nyúz, macerál (bizalmas), molesztál, vegzál (régies), szekál (bizalmas), heccel, ugrat, csúfol, frocliz (bizalmas), zrikál (szleng), cseszeget (durva), buzerál (szleng)(valakiről)

trónfosztás

főnév
 • detronizáció (idegen), detronizálás (idegen), visszahívás

üzér

főnév
 • (régies): nyerészkedő, haszonleső, spekuláns, feketéző (szleng), seftelő (bizalmas), nepper, kufár (régies), adóvevő (régies), díler (szleng)

selejtes

melléknév
 • selejt, elrontott, hibás, silány, ócska, dibdáb, gyenge, sófel (régies), vacak, bóvli, vicik-vacak, gyatra, használhatatlan, hasznavehetetlen, értéktelen, eladhatatlan

sajátosság

főnév
 • sajátság, jellegzetesség, ismérv, jelleg, ismertetőjel, vonás, jellemvonás, különlegesség, specialitás (idegen), specifikum (idegen), karakter, tulajdonság, attribútum (szaknyelvi)

nyílik

ige
 • tárul, szétválik, fordul
 • virágzik, virul, virít, feslik, kibomlik, pompázik, fakad
 • (valahova): vezet, visz
 • néz
 • működni kezd, indul
 • (alkalom): adódik, kínálkozik, mutatkozik
 • támad

sokrétű

melléknév
 • bonyolult, összetett, szerteágazó, sokoldalú, átfogó, komplex (idegen), sokszínű, széles körű, szövevényes

valaki

névmás
 • bárki, akárki, egyvalaki, olyaski (tájnyelvi), valakicsoda (tájnyelvi)
 • az ember
 • izé, illető, pasas (bizalmas), alak (bizalmas), pityipalkó (bizalmas), hogyishívják (bizalmas)

vész2

főnév
 • (régies): vihar, szélvész, égiháború
 • veszedelem, veszély
 • katasztrófa, kár, istenverése, vég, romlás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, csapás, nyomorúság, pusztulás
 • betegség, kór, járvány, ragály

katona

főnév
 • fegyveres, vitéz, harcos, levente, bajnok, hadfi (régies), harcfi (régies), hős
 • közkatona, közlegény, baka (bizalmas), honvéd, darabont (régies), csatár (régies), burdéka (régies), szoldát (régies), militér (régies), bokorugró (szleng), kopasz (szleng), slapec (szleng), stiglic (szleng) Sz: angyalbőrbe öltözött; a császár kenyerét eszi

turpisság

főnév
 • ravaszság, csalárdság, csalafintaság, huncutság, kópéság
 • megtévesztés, félrevezetés, mesterkedés

tökfilkó

főnév
 • tökfej, tökkalap (régies), filkó (régies), fajankó, tökfejű, tökkelütött, szamár, ökör (durva), mamlasz, tahó (bizalmas), balfácán (bizalmas), lüketóni (bizalmas), tuskó (bizalmas), botfej (tájnyelvi), bükkfakolomp (tájnyelvi)

utóirat

főnév
 • u. i., postscriptum (idegen), p. s., záradék

udvariatlan

melléknév
 • nyers, neveletlen, durva, goromba, tiszteletlen, tapintatlan, figyelmetlen, bántó, faragatlan, arcátlan, modortalan, lovagiatlan, pórias

tapsol

ige
 • tapsikol, tapsizik (bizalmas), csattogtat (tájnyelvi), applaudál (régies)
 • helyesel, éljenez
 • örül

üldözés

főnév
 • követés, űzés, kergetés, vadászat, hajsza, hajszolás, hajhászás, hajtóvadászat, abajgatás, zaklatás, zavarás, perzekúció (idegen)
 • pogrom