team szinonimái

főnév
 • csapat, csoport, munkaközösség, kollektíva, gárda, stáb, brigád

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elvégez

ige
 • befejez, bevégez (választékos), teljesít, végrehajt, megcsinál, megvalósít, megtesz, végbevisz, véghezvisz, végére ér, elfogyat (tájnyelvi), letud (bizalmas), elintéz, (iskolát) kijár
 • (régies): elhatároz, rászánja magát

lőre

főnév
 • aljabor, vízbor, kapásbor, kocsisbor, bicskanyitogató (tréfás), rabvallató (tréfás), kerítésszaggató (tréfás), karcos (tájnyelvi), vinkó, cankó (tájnyelvi), csavitka (tájnyelvi), lotty (tájnyelvi), fickó (tájnyelvi), pancs, háromemberes (tájnyelvi), csiger (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a team szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

támadó I.

melléknév
 • agresszív, erőszakos, harcos, ellenséges, harcias, harapós
 • ostromló, rohamozó, offenzív (idegen), betörő, benyomuló, berontó
 • (régies): keletkező, születő

székesegyház

főnév
 • dóm, katedrális, bazilika, főtemplom
 • templom

szamár II.

melléknév, főnév
 • ostoba, tökkelütött (bizalmas), balek, bikfic (tájnyelvi), ökör, tökfilkó, oktondi

sakkozik

ige
 • sakkjátszmát folytat
 • (bizalmas): taktikázik, manőverezik, játszik (pejoratív)
 • (szleng): felmos, fókázik (szleng)

tároló II.

főnév
 • víztároló, víztározó, gyűjtőmedence, tartály, konténer, siló
 • tár, memóriaegység

tízperc

főnév
 • szünet, óraköz, óraközi szünet

rabszolga

főnév
 • helóta
 • jogfosztott, szolga, robotos, kuli (idegen)
 • hódoló, rajongó, tisztelő, kiszolgáló, talpnyaló, híve (valakinek)

produktum

főnév
 • termék, gyártmány, készítmény

mikulás

főnév
 • télapó, miku (bizalmas), miki (bizalmas)

rátűz

ige
 • feltűz, ráfércel, rávarr, ráölt, rágépel
 • (nap): rásüt, rávilágít, ráragyog

tovaszáll

ige
 • elszáll, eltávolodik
 • (hír): felröppen, elterjed, tovaterjed
 • elmúlik, elillan, eliramlik

úgyhogy

kötőszó
 • így, tehát, ennek következtében, következésképpen, következésképp

illemszabály

főnév
 • etikett (régies), protokoll
 • jogszokás

viadukt

főnév
 • völgyhíd

technikai

melléknév
 • műszaki, műtani (szaknyelvi)
 • kezelési, gyakorlati
 • gépies, mechanikus

találékony

melléknév
 • ötletes, leleményes, fantáziadús, éles eszű, talpraesett, invenciózus, talentumos (régies)

tespedtség

főnév
 • tétlenség, tétlenkedés, semmittevés, mozdulatlanság
 • közöny

véső

főnév
 • hidegvágó, dálta (tájnyelvi), kézivágó
 • vésnök, cizelláló (idegen), gravőr (idegen)

települ

ige
 • meghonosodik, elhelyezkedik, letelepedik

személyenként

határozószó
 • fejenként, egyenként, koponyánként, per kopf (bizalmas), per koponya (tréfás)

tinó

főnév
 • ökröcske, sőre (tájnyelvi), csühér (tájnyelvi)

vezeklés

főnév
 • bűnhődés, penitencia (idegen)
 • bűnbánat, megbánás, töredelem