tohonya szinonimái

melléknév
 • lomha, lusta, tunya, rest, lajhár, melák, tohonyás (tájnyelvi), henye, tespedt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

verdes

ige
 • ütöget, kopogtat
 • paskol
 • hozzá-hozzáér, meg-megüt, hozzá-hozzáütődik, érint
 • csapkod, ver

telér

főnév
 • érctelep, telep, ércér, ér, érckőzet, réteg, véna (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tohonya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

terepszemle

főnév
 • felderítés, terepbejárás (szaknyelvi)

szobrász

főnév
 • szobrászművész, képfaragó (régies)
 • kőfaragó

szétszakít

ige
 • elszakít, eltép, széttép, széjjeltép, szétszaggat, széjjelszaggat, kettészakít, kettétép
 • (kapcsolatot): megszüntet, felszámol, megszakít

strázsa

főnév
 • őr, őrálló (régies), felvigyázó, őrszem, őrző (tájnyelvi), trázsa (tájnyelvi), istrázsa (tájnyelvi)
 • őrség, őrhely, őrállás

tífusz

főnév
 • hagymáz (régies), forróbetegség (tájnyelvi), forróhideg (tájnyelvi)

tünet

főnév
 • jel, szimptóma (szaknyelvi)
 • panasz
 • (régies): tünemény, jelenség, látszat
 • lidérc, kísértet, jelenés

rezeg

ige
 • leng, lebeg, ing, vibrál, oszcillál (szaknyelvi), ingadozik, rengedez (régies), reng
 • reszket, remeg, rázkódik, berzeng (tájnyelvi)
 • rezonál

rendelés

főnév
 • parancs, utasítás, előírás, meghagyás, megbízás
 • preskripció (idegen)
 • idézés, hívatás, kéretés
 • (régies): szabás, törvény
 • dekrétum, parancsolat (régies), végzés
 • fogadóidő, vizsgálat, vizit (idegen)
 • igénylés

nagyravágyás

főnév
 • becsvágy, érvényesülési vágy, hatalomvágy, ambíció, karrierizmus (pejoratív), rangkórság, törtetés, nagyralátás (régies), nagyra törés, dicsvágy (választékos), dicsszomj (régies), gőg

rög

főnév
 • göröngy, földdarab, hant, gerengyó (tájnyelvi), hoporcs (tájnyelvi), bucka, bucok (tájnyelvi), gaj (régies)
 • szántóföld, talaj, termőtalaj, termőföld, mező
 • szülőföld, anyaföld
 • sírhalom, sírhant

újjáéled

ige
 • újraéled, feléled, felélénkül, megújul, megújhodik, újjászületik

vallás

főnév
 • hit, religio (régies), meggyőződés, hitvallás, krédó (választékos), konfesszió (idegen)
 • felekezet, vallásfelekezet, hitfelekezet (régies)
 • vallási közösség
 • vallástan
 • (régies): vallomás, tanúságtétel, kinyilatkozás, kijelentés

jelképez

ige
 • jelöl, jelent, megtestesít, megszemélyesít, szimbolizál, ábrázol, példáz, mutat

zeneakadémia

főnév
 • zeneművészeti főiskola, konzervatórium (idegen), konzi (bizalmas)

tolakodik, tolakszik

ige
 • nyomakodik, furakodik, lökdösődik, tolong, nyomul, törtet, furakszik, gyurakodik (tájnyelvi), tomakodik (tájnyelvi), turakodik (tájnyelvi), tülekedik
 • (valakihez): szemtelenkedik, pofátlankodik, arcátlankodik, nyaggat, nyakára jár, ostromol

ténykedés

főnév
 • cselekvés, eljárás, ügyködés, cselekedet, tevékenység, működés, munkálkodás, intézkedés, ügyintézés

treníroz

ige
 • oktat, tanít, betanít, iskoláz
 • gyakorol, tréningez, edz
 • idomít, betör, szoktat, szelídít, dresszíroz, abriktol (régies)

x-edik

számnév
 • n-edik, sokadik, valahányadik

több II.

melléknév
 • többféle, többfajta
 • hosszabb, részletesebb, bővebb, terjedelmesebb
 • fontosabb, értékesebb, jelentősebb

szorítás

főnév
 • nyomás, préselés, sajtolás, markolás
 • fogás

túlkapás

főnév
 • visszaélés, önkényeskedés, hatalmaskodás, féktelenkedés
 • kihágás, szabálysértés

zavarás

főnév
 • háborgatás, zaklatás, inzultus, piszkálás, macerálás (bizalmas), buzerálás (szleng), molesztálás, szekálás (bizalmas), szekírozás (bizalmas), vegzálás (régies), üldözés
 • nyaggatás, nyüstölés, fárasztás
 • kínzás, gyötrés, nyugtalanítás, idegesítés, ingerlés, irritálás (idegen), alkalmatlankodás, lábatlankodás, kellemetlenkedés
 • (régies): űzés, hajtás, kergetés