totojázik szinonimái

ige
 • bíbelődik, piszmog, szöszmötöl, vacakol, tetvészkedik (durva), szarakodik (durva), gatyázik (szleng), lacafacázik (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lead

ige
 • lenyújt, visszaad, visszaküld, beszolgáltat
 • közöl, leközöl, közzétesz, megjelentet, publikál
 • kiszivárogtat
 • (labdát): passzol (bizalmas), lepasszol (bizalmas), továbbít, átad
 • lefogy, lesoványodik(bizalmas)
 • (bizalmas): elmond, közöl
 • közvetít, sugároz

massza

főnév
 • pép
 • gyurma
 • halom, halmaz, tömeg, embertömeg, sokaság, plebs (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a totojázik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tessék

módosítószó
 • íme, kérem, parancsoljon, nesze (bizalmas), voilá (idegen)
 • igen!, szabad!, lehet!, bújj be! (bizalmas)

szorul

ige
 • beszorul, beleszorul, megakad
 • reked, ragad
 • összehúzódik, összerándul
 • (bizalmas): kikap, lakol, bűnhődik, kap a pofájára (durva)
 • (valamire): rászorul, szüksége van

színlap

főnév
 • plakát, műsor, program, teátrumcédula (régies)

sütkérezik

ige
 • napozik, napfürdőzik, sütteti magát a napon, melegedik, pirittyel (tájnyelvi)
 • barnul
 • (előnyöket) élvez
 • henyél

tized I.

számnév
 • tizedrész

ugyanúgy

határozószó
 • pontosan úgy, pont úgy, éppen úgy, éppúgy, szintúgy, azonszerint (tájnyelvi), azonmód (tájnyelvi), egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)

rohad

ige
 • pudvásodik, peshed (tájnyelvi)

rész

főnév
 • darab, elem, összetevő, tag, szakasz, íz, szegmens, alkotóelem, alkotórész, komponens (szaknyelvi), részlet, bekezdés
 • szárny, fertály, városrész
 • hányad, kvóta (szaknyelvi)
 • etap
 • világtáj
 • örökség, járandóság, részesedés, adag, juss (tájnyelvi), gerezd
 • osztályrész
 • szerep, szereplés, közreműködés
 • oldal, párt

néger

melléknév, főnév
 • fekete, sötét bőrű, nigger (pejoratív), negró (szleng), szerecsen (régies)
 • (szleng): segédmunkás, segédmunkatárs

sajnos

módosítószó
 • kár, sajnálatos, fájdalom (választékos), sajna (bizalmas)

úszómedence

főnév
 • fürdőmedence

váratlan I.

melléknév
 • nem várt, nem remélt, előre nem látott, meglepő, meglepetésszerű, bejelentés nélküli, jelzetlen, rendkívüli, különös, sejdítetlen, gyanítatlan
 • drámai (választékos), szokatlan, bizonytalan, megdöbbentő, elképesztő, valószínűtlen, kiszámíthatatlan, lélegzetelállító

jómód

főnév
 • jólét, gazdagság, bőség, bővelkedés, vagyonosság, aranyélet, fényűzés, luxus, pompa, flanc (régies)
 • kényelem, komfort (bizalmas)

zúzódás

főnév
 • sérülés, contusio (szaknyelvi)
 • roncsolás

további

melléknév
 • következő, rá következő, későbbi, újabb
 • várható, lehetséges, elképzelhető
 • egyéb, többi, másik

természetellenes

melléknév
 • rendellenes, mesterkélt, erőltetett, kényszeredett, kimódolt, mesterséges, csinált, színpadias, modoros
 • beteges, visszás, perverz, erkölcstelen, abnormális, fajtalan (régies), morbid, affektált, aberrált (idegen)

tulipán

főnév
 • tulipánt (tájnyelvi), bóbiskavirág (tájnyelvi)

zendülő

melléknév, főnév
 • lázadó, felkelő, pártütő, rebellis (régies), forradalmár, szembeszálló, engedetlen, inszurgens (régies), ellenszegülő

törekvő

melléknév
 • iparkodó, igyekvő, célratörő, céltudatos, ambiciózus, becsvágyó, buzgó, lelkes, szorgalmas, győzős (tájnyelvi)

szövevényes

melléknév
 • bonyolult, bonyodalmas, ágas-bogas, ügyes-bajos, tekervényes, kusza, sokrétű, komplikált, körülményes, összetett, komplex

tűr1

ige
 • elvisel, kibír, kiáll, elszenved, enged, hagy, tolerál

zugkereskedelem

főnév
 • feketekereskedelem, feketepiac, seftelés (bizalmas), feketézés (szleng), spekuláció