tölgy szinonimái

főnév
 • tölgyfa, makkfa (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tropa

melléknév
 • (szleng): tönkrement, használhatatlan
 • (szleng): fáradt, kimerült, kész (bizalmas)

zuhany

főnév
 • tus, csurgafürdő (régies)
 • zuhé, zápor, felhőszakadás
 • (bizalmas): prédikáció (bizalmas), hegyi beszéd (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tölgy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tett

főnév
 • cselekvés, cselekedet, cselekmény, akció, faktum (régies), tétemény (régies), tét (régies), lépés, aktus, gesztus, művelet

szörnyeteg

főnév
 • szörny, rém, monstrum, ijesztet (tájnyelvi), szörnyeg (tájnyelvi)
 • vadállat, fenevad, bestia, barbár, barom (durva)
 • hárpia

szivarozik

ige
 • dohányzik, pöfékel, füstöl (bizalmas), szív, szí

szablya

főnév
 • kard, kaszab (régies), fringia (régies)

tolószék

főnév
 • tolókocsi, rokkantkocsi, kerekes szék, járószék

újszülött

főnév
 • csecsemő, kisbaba, kisded, pólyás, pólyás baba, baba, apróság, csöppség, pici, kicsi, kicsike, kis jövevény, jövevény, csecsszopó, szopós (régies), bölcsős gyerek (tájnyelvi), pólyabébi (tájnyelvi), pólyabeli (tájnyelvi)

rongyos

melléknév
 • szakadozott, lyukas, foszladozó, lafanc (tájnyelvi), snassz (bizalmas), elrongyolt, elrongyolódott, toprongyos, tépett, cefet, elnyűtt, viseltes, cafatos (tájnyelvi), cafrangos (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a kányától megkopasztott tyúk; olyan, mint a küldött ördög; úgy kiöltözött, mint az árva malac a sárban
 • szegény, nyomorult, ágrólszakadt, toprongyos, topis (szleng), toplák (szleng), mazuri (tájnyelvi)
 • vedlő, szőrt hányó, szőrét hullató, bőrt váltó, tollát hullató, melledő (tájnyelvi), küklő (tájnyelvi)
 • megrongálódott, ütött-kopott, ócska, kopott
 • jelentéktelen, értéktelen, haszontalan, vacak

révén

névutó
 • által, útján, keresztül, segítségével, közvetítésével, jóvoltából

nekiszegez

ige
 • (fegyvert): ráirányít, ráfog, rátart, rászegez, megcéloz
 • (kérdést): címez (valakinek), intéz (valakihez)

sárgul

ige
 • hervad, fonnyad, szárad, kókad
 • (régies): sápad, halványul, halványodik
 • (búza): érik, szőkül (tájnyelvi)

útitárs

főnév
 • kísérő, mitfahrer (idegen)

vasérc

főnév
 • vas, vaskő, termésvas (régies)
 • gyepvasérc, lápvasérc, taviérc, vörösvasérc, hematit (szaknyelvi), barnavasérc, barnavaskő, limonit (szaknyelvi)

jövő II.

főnév
 • jövendő, holnap, utókor, futurum (régies), jövetel (tájnyelvi)
 • kilátás, távlat, kifutás, perspektíva, sors

zsibbadt

melléknév
 • gémberedett, bizsergő, zsibongó, érzéketlen
 • elhalt, élettelen, elernyedt, meggémberedett, merev, dermedt, megmacskásodott
 • tehetetlen, bénult, kábult, erőtlen, fásult, bódult, tompa, álomkóros, alélt, egykedvű, letargikus, közönyös, eltompult, elfásult, apatikus
 • (bizalmas): részeg, ittas, pityókos (tájnyelvi)

tömeg

főnév
 • halmaz, halom, kásahegy, rakás, massza, tömb
 • (szaknyelvi): súly
 • sokaság, sokadalom, tömkeleg, sereg, regiment, forgatag, csődület, tolongás, tumultus, tülekedés, áradat, özön
 • köznép, népség, plebs (pejoratív), az átlag

testmagasság

főnév
 • magasság, testhossz
 • termet

tus4

főnév
 • (szaknyelvi): (sportban) találat, pont

zöldike

főnév
 • csokrocska, csokrosinda, liliomzöld, compó (tájnyelvi)

törvényszolga

főnév
 • hivatalsegéd, küldönc, kifutó, futár (régies), altiszt, poroszló (régies), hajdú

szusszan

ige
 • lélegzik, fúj
 • pihen, megpihen

udvarhölgy

főnév
 • palotahölgy (régies)

zsebkendő

főnév
 • keszkenő (régies), zsebbe való, kisruha (tájnyelvi), takonykendő (durva), zsepi (bizalmas)