szózat szinonimái

főnév
 • beszéd, nyilatkozat, manifesztum, kiáltvány, proklamáció, zengzet (régies)
 • (régies): szó, beszéd, hang, hangzat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiejt

ige
 • kipottyant, kihullat, kicseppent, kisuvaszt (tájnyelvi)
 • kimond, kifejez
 • artikulál, akcentuál (idegen)

megoldhatatlan

melléknév
 • megfejthetetlen, kibogozhatatlan, oldhatatlan (szaknyelvi), inszolúbilis (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szózat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szétzúz

ige
 • széttör, összetör, összezúz
 • szétroncsol, összeroncsol
 • megsemmisít, elpusztít, tönkrever, lerombol
 • megcáfol, megbírál

sorrend

főnév
 • rend, sor, szer (tájnyelvi), időrend, sorrendiség, következés, egymásutániság, konszekúció (választékos)
 • rangsor, ranglétra, helyezés, besorolás
 • értékrend, hierarchia

sertéskaraj

főnév
 • sertésborda, disznókaraj, oldalas, karmonádli (idegen)

reccsen

ige
 • roppan, pattan, recseg, ropog, csattan, csetten

szobrász

főnév
 • szobrászművész, képfaragó (régies)
 • kőfaragó

tartásdíj

főnév
 • gyermektartás
 • apanázs (régies), járadék, juttatás
 • nőtartás

perget

ige
 • szór, hullat
 • (mézet): kicsap, kiperget
 • megszólaltat, üt, ver
 • pörget, forgat, centrifugál (idegen)
 • vetít

patália

főnév
 • veszekedés, civakodás, civódás, lárma, dulakodás, perpatvar, csetepaté, ramazúri (bizalmas), balhé (szleng), aréna (szleng), cirkusz, műsor (bizalmas)

megrezzen

ige
 • megrezdül, meginog, megrendül, zöttyen, zökken, döccen, vibrál, megrázkódik, összerezzen, megrándul
 • megijed, megriad, megrebben, megrisszankodik (tájnyelvi)

pojáca

főnév
 • bohóc, paprikajancsi, ripacs, komédiás, bajazzo (idegen), harlekin (választékos), pierrot (idegen), buffó
 • piperkőc, bájgúnár, ficsúr, gigerli (régies), divatbáb, jampec (régies), divatmajom, divatbolond, szépfiú, díszhím, arszlán (régies), uracs (régies), dandy (régies)

tehetetlenség

főnév
 • mozgásképtelenség, bénultság, bénaság
 • impotencia, képtelenség
 • gyengeség, erőtlenség, cselekvőképtelenség
 • alkalmatlanság, ügyefogyottság, ügyetlenség, esetlenség, erélytelenség, határozatlanság, tanácstalanság, hasznavehetetlenség, gyámoltalanság, tompultság

toleráns

melléknév
 • elnéző, türelmes, béketűrő, megértő, humánus
 • engedékeny, méltányos, előítélet-mentes, elfogulatlan

hírnév

főnév
 • dicsőség, hír, elismertség, tekintély, presztízs (idegen), respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió

zaklat

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, zargat (bizalmas), háborgat, piszkál, abajgat, macerál (bizalmas), buzerál (szleng), nyakára jár, rászáll (valakire), molesztál, szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), vegzál (régies), üldöz, ostromol, nem hagy békén
 • nyaggat, nyüstöl (bizalmas), fáraszt
 • heccel, ugrat, húz, kínoz, gyötör
 • nyugtalanít, bosszant, idegesít, háborgat, izgat

valamelyest

határozószó
 • némileg, némiképp, némiképpen, valamennyire, félig-meddig, egy kissé, egy kicsit, kisség (tájnyelvi)

szögmérő

főnév
 • (hajón): szextáns (szaknyelvi), Jákob-pálca, irányoló, szondázó, sarkaló, sáskaláb (tájnyelvi)

széthúzás

főnév
 • pártoskodás, pártosság (régies), diszkordancia, viszály, ellenségeskedés, nézeteltérés, ellentét, érdekellentét, megoszlás, meghasonlás, egyenetlenség, szakadás

tanácsos

főnév
 • városatya, tanácsnok, szenátor, konziliárius (régies)

vadászház

főnév
 • vadászlak, vadászkunyhó, vadásztanya
 • vadászkastély

szuszakol

ige
 • gyömöszöl, tömköd, zsúfol

sportklub

főnév
 • sportegyesület, klub, egyesület, csapat, sportkör, tornaklub (régies)

tapogat

ige
 • fogdos, meg-megérint, meg-megfog, meg-megtapint, babirkál (tájnyelvi), baszkurál (tájnyelvi), gögyörész (tájnyelvi), macál (tájnyelvi), mancsol (tájnyelvi), bögyörészik (bizalmas), cicizik (bizalmas), lemeózik (tréfás), taperol (szleng), nyúlkál (szleng), tapizik (szleng), kézimunkázik (szleng), masszíroz (szleng), mértéket vesz (szleng), grejfol (régies)

vakolat

főnév
 • habarcs, tapasz, malter
 • (szleng): smink, sminkelés, arcfestés, arcfesték, máz (pejoratív), kendőzés