viszolyog szinonimái

ige
 • vonakodik, idegenkedik, húzódozik, fázik
 • borzong, undorodik, irtózik, utálkozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leéget

ige
 • porig éget, elpusztít
 • leperzsel, megpörköl
 • lekozmáltat, odakapat
 • megszégyenít, blamál, lebőget (szleng), lejárat, elpirít (régies)
 • megaláz
 • (nap): felsüt (tájnyelvi), lekap (bizalmas)

műszálas

melléknév
 • szintetikus, műanyag, nejlon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a viszolyog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

versmérték

főnév
 • időmérték, metrum (szaknyelvi)

újévi

melléknév
 • újesztendei

túloz

ige
 • nagyít, felnagyít, felfúj (bizalmas), tódít, lódít, kiszínez (valamit), túlkodik (régies), túlságoskodik (régies), felerőtet (régies) Sz: a szőrt is gerendának látja; átesik a ló másik oldalára; kicsi lábnak nagy talpat kerekít; légyből elefántot csinál; nagyra viszi az ökörszemet
 • túlhajt, túlfeszít, túlzásba visz, túllő a célon, elveti a sulykot, utríroz (idegen), túlliheg (bizalmas), túldramatizál (szleng), túldimenzionál (szleng)

tendál

ige
 • (valamire): törekszik, irányul

viharzik

ige
 • hullámzik
 • tombol, forrong, háborog
 • rohangál, száguldoz

zsidó II.

főnév
 • (régies): kereskedő, kalmár, boltos

szókincs

főnév
 • szókészlet (szaknyelvi), lexika (szaknyelvi), szóanyag, szótár (választékos)
 • szóismeret, szóbőség

szikrányi

melléknév
 • kevés, cseppnyi, parányi, icipici, szemernyi, mákszemnyi, fikarcnyi, jottányi, csipetnyi

pénzmágnás

főnév
 • iparmágnás, mágnás, iparbáró, bankvezér (régies)

szuverenitás

főnév
 • függetlenség, önállóság
 • uralom, felségjog
 • felsőbbség, fölény

konnektor

főnév
 • csatlakozó, aljzat, dugaszolóaljzat (szaknyelvi), dugalj (bizalmas)

viszonyít

ige
 • összehasonlít, szembeállít

vergődik

ige
 • hánykolódik, hánykódik, vonaglik, ráng, rángatózik
 • kínlódik, vesződik, bajlódik, küszködik
 • tépelődik, vívódik, tipródik, gyötrődik, szenved
 • nyomorog, tengődik
 • vánszorog

zászló

főnév
 • lobogó, kornéta (régies), vexillum (régies)
 • (tájnyelvi): címer (kukoricáé)
 • jelkép, jelszó
 • mozgalom, ügy, eszme

visszavétel

főnév
 • visszavásárlás, visszaszerzés
 • visszahódítás, visszafoglalás
 • visszavonás, érvénytelenítés, megmásítás, retrakció (idegen), korrekció

úri

melléknév
 • urasági, nemesi
 • úrias, uras, előkelő, arisztokratikus, elegáns, exkluzív, gáláns, választékos, finom, nobilis (idegen)

zrí

főnév
 • jelenet, ramazúri, balhé, botrány, zűrzavar, felfordulás
 • összetűzés, veszekedés, perpatvar, szóváltás
 • mulatság, hecc, móka, tréfa, csíny, muri (bizalmas), hepaj (bizalmas)