nyirok szinonimái

főnév
 • limfa (szaknyelvi)
 • nedv
 • nedvesség, latyak, sár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

végakarat

főnév
 • utolsó akarat, végrendelet, végrendelkezés, véghagyomány (régies), testamentum

kötöz

ige
 • köt, odaerősít, összefűz, madzagol (bizalmas), csomóz
 • kévéz
 • bekötöz, pólyáz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyirok szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nemzet

főnév
 • nép, faj, náció (régies)
 • ország, haza
 • (régies): nemesség
 • nemzetség, rokonság, család, had (tájnyelvi)

menekülés, menekvés

főnév
 • szökés, eltűnés, elrohanás, futás, meghátrálás, eliramodás, elszelelés, elszökés, megszökés
 • visszaút, kiút

megtud

ige
 • meghall, értesül, tudomást szerez, kihámoz, megtapasztal, meglát, észrevesz, kilel (tájnyelvi), kitud (tájnyelvi)
 • kiszaglász (bizalmas), neszez (tájnyelvi), kifülel, kihallgat, megneszel, megsejt
 • megtudakol, megkérdez
 • kivizsgál, kinyomoz

megafon

főnév
 • hangszóró, hangerősítő, szócső, hangtölcsér

nyafka

melléknév
 • nyafogós, elkényeztetett, sírós, pityergős (bizalmas), kényeskedő, kényes, nyűgösködő, nyimnyám (bizalmas), mazna (tájnyelvi)(bizalmas)

óvónő

főnév
 • óvónéni (bizalmas), kisdedósné (tájnyelvi), óvodai pedagógus

lehetetlen I.

melléknév
 • valószínűtlen, hihetetlen, elképzelhetetlen, képtelen, irreális, abszurd
 • megvalósíthatatlan, megoldhatatlan, keresztülvihetetlen, kivihetetlen, elérhetetlen, kizárt, imposszíbilis (régies), unmöglich (idegen)
 • megengedhetetlen
 • elviselhetetlen, tűrhetetlen, kényelmetlen, alkalmatlan

lebélyegez

ige
 • lepecsétel, megbélyegez, megstempliz (régies)

jegyespár

főnév
 • mátkapár Sz: kozmás szagúak

leszáll

ige
 • leereszkedik, földet ér, landol, lerepül
 • (járműről): lelép, lejön, leugrik, lekászálódik
 • lemegy, lenyugszik, leáldozik, lebukik, lehanyatlik, nyugovóra tér, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi), esteledik, alkonyul, szürkül
 • beáll, bekövetkezik (sötétség)
 • leülepedik, leülepszik, lesüllyed, lerakódik, letisztul, megtelepszik, szedimentálódik (szaknyelvi)
 • csökken, mérséklődik, esik, alábbszáll, apad, fogy, kisebbedik
 • lealacsonyodik, megalázkodik, leereszkedik, lehajol

önvád

főnév
 • lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, önmarcangolás, önkínzás, megbánás, töredelem (régies)

parasztgazdaság

főnév
 • parasztbirtok, farm

elhagyatott

melléknév
 • magányos, magános, magára hagyott, árva, társtalan, egyedülálló
 • ágrólszakadt, elanyátlanodott, nyomorult, jöttment, hontalan, elhanyagolt, mellőzött Sz: egyedül van, mint a szedett fa; egyedül van, mint a kisujjam; egyedül van, mint a kivert kutya; maga van, mint az útszéli kóró; maga van, mint a lehulló levél; maga van, mint a varga a vásárban
 • néptelen, lakatlan, puszta, kietlen, sivár, kopár, kihalt, üres, félreeső, eldugott, isten háta mögötti
 • gazdátlan, elárvult

sorváltó

főnév
 • soremelő (szaknyelvi)

rátámaszkodik

ige
 • nekitámaszkodik, ránehezedik, ránehezül (régies), rádől, nekidől, ráborul, rátehénkedik (bizalmas)

nyolcas

melléknév
 • nyolctagú
 • nyolc egységnyi
 • oktett (szaknyelvi)
 • nyolcevezős

nélkülöz

ige
 • híjával van (valaminek), híján van (valaminek), hiányol, szűkölködik (valamiben), kucorog (régies), kuporog (tájnyelvi), meg van szorulva, teng, tengődik, senyved, szükséget lát, hiányt szenved, éhezik, nyomorog, sanyarog, koplal, éhséget szenved, hiányát érzi (valaminek)

olyankor

határozószó
 • akkor, olyantájban

rak

ige
 • tesz, odatesz, biggyeszt, illeszt, fektet, állít, helyez, vet, támaszt, teddegél (régies)
 • rakosgat, pakol, rámol, halmoz, felhalmoz, összehord, rakodik, rendez, elrendez, rendezget, elhelyez, rendszerez, csoportosít, eligazgat, besorol, rangsorol, sorakoztat, rakol (régies), összeszed
 • megtölt, feltölt, kitölt, teletölt, telerak, megtöm, eláraszt, teledugdos
 • készít, épít, fölépít, összeilleszt, összerak, összeállít, összetákol

nyüzsgés

főnév
 • mozgolódás, hemzsegés, pezsgés, izgalom, sietség, mozgás, élénkség, forgatag, sürgölődés, sürgés-forgás, jövés-menés, tolongás, lótás-futás, kavarodás, lökdösődés, taszigálás, tülekedés, hűhó, felhajtás, zűrzavar

mérgelődik

ige
 • dühöng, bosszankodik, haragszik, dúl-fúl, pukkadozik (bizalmas), haragoskodik, neheztel, torzsalkodik, haragra lobban, füstölög, dühbe gurul, zsörtölődik, acsarkodik, dühösködik, háborog, tajtékzik, toporzékol, tüszköl Sz: fújja a hályogkövet; aligha meg nem eszi a méreg; dúl-fúl magában, mint a vadkan; forr a méreg (valakiben); pöszög, mint a kása; kígyókövet fúj

országos

melléknév
 • nemzeti, állami, nacionális (választékos)
 • nagy, komoly, jelentős, tetemes, óriási, helyi, roppant, jókora, rengeteg

ráró2

főnév
 • kerecsensólyom