olvasható szinonimái

melléknév
 • kivehető, kibetűzhető, áttekinthető, világos, tiszta, rendezett
 • érdekes, olvasmányos, lebilincselő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gém2

főnév
 • (teniszben): játszma, játék

következtetés

főnév
 • levezetés, indukció (szaknyelvi), dedukció (szaknyelvi), okoskodás, okfejtés, konklúzió, következmény, megállapítás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvasható szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes

mise

főnév
 • szentmise, istentisztelet, szentmiseáldozat
 • rekviem
 • roráté (idegen)
 • tedeum (idegen)
 • kismise, csendes mise
 • nagymise, énekesmise, öregmise (tájnyelvi)

mesés

melléknév
 • mesebeli, mitikus, képzeletbeli, földöntúli, mondaszerű, regés, költött
 • meseszerű, mesébe illő, álomszerű, hihetetlen
 • csodás, csodálatos, fantasztikus, bámulatos, nagyszerű, kitűnő

meghazudtol

ige
 • ellentmond, megcáfol, rácáfol, letagad, tagad, elutasít, visszautasít, érvénytelenít, érvénytelennek nyilvánít, megdönt, learedál (tájnyelvi), dezavuál (idegen)
 • meghamisít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz

odautazás

főnév
 • odaút

összekovácsol

ige
 • összeforraszt, egybeforraszt, egybeolvaszt, összeolvaszt
 • egyesít

lever

ige
 • leüt, lelök, ledönt, lesodor, letaszít
 • lekatancol (tájnyelvi), lekavar (tájnyelvi), lezuhít (tájnyelvi), leberhel (tájnyelvi)
 • legyőz, megsemmisít, szétver, szétzúz, szétmorzsol, megdönt, elpusztít, elnyom, eltipor, eltapos, elfojt, vérbe fojt, diadalt arat (valaki fölött)
 • elcsüggeszt, elszomorít, elbúsít, lesújt, letör, lehangol, megrendít, porba sújt, letaglóz, megráz, földhöz vág, elkedvetlenít, kedvét szegi (valakinek), kedvét veszi (valakinek), elszontyolít, indiszponál (idegen), deprimál, lehervaszt (szleng), lelomboz (szleng)
 • (tájnyelvi): rávesz, lábáról levesz
 • lebeszél
 • (földbe): rögzít, leüt, ledöngöl (tájnyelvi), lesulykol, ledöböcsköl (tájnyelvi), lesupál (tájnyelvi), lezuhol (tájnyelvi)
 • (figurát): kiüt, leszed, levesz, leüt
 • (eső növényt): megdönt, földre dönt, megtör
 • (árat): lecsökkent, lenyom, leszorít
 • (bizalmas): legépel, lekopogtat, lepötyögtet, leír

lepaktál

ige
 • (pejoratív): (titokban) összefog, összeszövetkezik, szövetkezik, szövetséget köt, szövetségre lép, összeszűri a levet, összepaktál, lepaklizik (tájnyelvi)

kancsít

ige
 • bandzsít, kancsalít, sandít (tájnyelvi), keresztbe áll a szeme

magánhangzó

főnév
 • vokális (szaknyelvi)(szaknyelvi)

öttusa

főnév
 • pentatlon (idegen)

petróleumlámpa

főnév
 • ligroinlámpa (régies)

elnyű

ige
 • elhord, elkoptat, elvisel, elrongyol, elhasznál, agyonhasznál, elnyúz, tönkrenyúz, tönkretesz, elszaggat, lejár, kitapos, lestrapál (bizalmas), elnyüstöl (tájnyelvi), eltoprongyol (régies), elvásít, eldringál (tájnyelvi), elkaszatol (tájnyelvi), elkoszpitol (tájnyelvi)
 • (választékos): elcsigáz (választékos), megvisel(valamire)

szakirodalom

főnév
 • irodalomjegyzék, irodalom, könyvészet, bibliográfia

rezdül

ige
 • rezzen, megremeg, megrezdül

olvasztó

főnév
 • olvasztókemence, kohó, huta (szaknyelvi)

nyiratkozás

főnév
 • hajvágatás, hajnyíratás, hajvágás, hajnyírás, birkanyírás (tréfás)

öregasszony

főnév
 • öreganyó, anyó, vénasszony (pejoratív), szüle (tájnyelvi), mámi, nyanya (szleng), satrafa, bába (tájnyelvi), babuka (tájnyelvi), csoroszlya (pejoratív), szipirtyó, kriptaszökevény (szleng), öreglány (szleng), csotrogány (szleng), sárkány (szleng), vén szatyor (pejoratív)

repked, röpköd

ige
 • kóvályog, szálldogál, szálldos, szállong, röpdös
 • ide-oda csapódik, lobog, hullámzik
 • kavarog, pereg
 • (tekintet, pillantás): ugrál, röppen, jár, csapong
 • (kéz): rángatózik, rángatódzik

ortopédia

főnév
 • testegyenészet (régies)

monológ

főnév
 • magánbeszéd, magánybeszéd (régies), tiráda (régies), magánszám

összebarátkozik

ige
 • összehaverkodik (bizalmas), megbarátkozik, összemelegedik, összekomáz (tájnyelvi), összebratyizik (szleng), összejön (bizalmas)

retusál

ige
 • javít, javítgat, csiszol, szépít