egyformán szinonimái

határozószó
 • azonosan, egyenlően, egyforma mértékben, ugyanúgy, egyaránt, egyezőleg, ugyanazonképp, egyféleképpen, egyféleképp, egyenlőképpen, egyenlőképp, egyként (választékos), egyképpen (régies)
 • szintúgy, aránylag (tájnyelvi), egyformálag (tájnyelvi), hasonlóan, hasonlóképpen, hasonlóképp, igazságosan, testvériesen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mire

határozószó
 • amikorra
 • és erre

hittudomány

főnév
 • teológia (szaknyelvi), vallástan, istentudomány (régies)
 • dogmatika
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyformán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dörzsölt

melléknév
 • (szleng): ravasz, minden hájjal megkent, agyafúrt, huncut, fineszes (szleng), rafinált, hétpróbás, fondorlatos, fortélyos, csavaros észjárású, csalafinta, körmönfont, trükkös (bizalmas), simlis (szleng), svihák (bizalmas)

cukrászda

főnév
 • cukrászbolt, cukrászüzlet, cukrászat (régies), fagylaltozó, kávézó, presszó, eszpresszó, kioszk (régies), cuki (bizalmas), mandoletti (régies)

cégvezető

főnév
 • igazgató, főnök, ügyvezető, menedzser

beszolgáltat

ige
 • bead, lead, átad

egészséges

melléknév
 • ép, stramm (bizalmas), erőteljes, makkegészséges, acélos, életerős, fitt, fennforgó (tájnyelvi), pirospozsgás, viruló, robusztus, ellenálló, szívós, edzett, kicsattanó, életrevaló, épkézláb, jól tartja magát, jó formában van, jó kondiban van, jó egészségnek örvend Sz: kutya baja, mint a szentesi halottnak; egészséges, mint a makk; majd kicsattan az egészségtől; csak úgy virul; eljárja még egyedül a kállai kettőst (tájnyelvi)
 • higiénikus, antiszeptikus (szaknyelvi)
 • hasznos, termékeny
 • jókora, kiadós

elijeszt

ige
 • megijeszt, elrémít, elrettent, elbátortalanít, eltántorít, elriaszt, elzavar, megfélemlít
 • visszariaszt, visszatart

leveseskanál

főnév
 • nagykanál, evőkanál
 • merőkanál, szedőkanál, merítőkanál, levesmerő kanál, levesmerő (tájnyelvi)

átvizsgál

ige
 • megvizsgál, felülvizsgál, ellenőriz, kontrollál, tanulmányoz, rovancsol (szaknyelvi), elemez, analizál, boncolgat, szemügyre vesz, szemlét tart, szemrevételez, végigböngész, átnéz, végignéz, revideál, átkutat, átfésül, szondáz, kitapint, kikutat, végére jár

átfúr

ige
 • keresztülfúr, kifúr, kilukaszt, átlyukaszt, perforál
 • átdöf, átszúr, átszegez

barát2

főnév
 • szerzetes, fráter, testvér, csuhás (pejoratív), kámzsás (régies), monak (régies)

ellenkezés

főnév
 • ellentmondás, ellenvetés, ellenszegülés, ellenállás, szembeszállás, tiltakozás, lázadás, protestálás (választékos), óvástétel, panasz, feleselés, opponálás (szaknyelvi), dac, trucc (bizalmas), kifogásolás

elüldöz

ige
 • elűz, elkerget, kiver a házból, elzavar, elver a háztól, kifüstöl, kiver, kiszekíroz (bizalmas), elmar, elirt (tájnyelvi)

független

melléknév
 • szabad, szabadelvű, önrendelkezésű, autonóm (idegen), korlátozatlan, szuverén
 • eredeti, önálló, különálló, independens (idegen)
 • (régies): ellenzéki, pártonkívüli
 • nőtlen, hajadon, egyedülálló

félgömb

főnév
 • félteke, hemiglóbusz (idegen), hemiszféra (szaknyelvi), félgolyó (régies)

egyidejűleg

határozószó
 • ugyanakkor, egyidőben, azonmód, egyszerre, együtt, egyúttal, egy füst alatt, egy szuszra, egyhujjában (régies)

döbbent

melléknév
 • megdöbbent, megrendült, elképedt, ámuló, felháborodott

éleselméjűség

főnév
 • okosság, eszesség, értelmesség, elmeél (választékos)

feldörzsöl, földörzs

ige
 • feltör, felsebez, felcseszer (tájnyelvi), felhorzsol, felsért
 • (szleng): beköp (szleng), besúg (bizalmas)

ejt

ige
 • hullat, hullajt, pottyant, potyogtat, perget, heppent (tájnyelvi)
 • (vadat): fog, leterít, lelő, lepuffant
 • (foglyot): elfog, megfog, kézre kerít, elcsíp, nyakon csíp, fülön fog, fülön csíp, kaptivál (idegen)
 • (vmilyen helyzetbe): hoz, juttat
 • (hangot): artikulál, kimond, mond, képez, kiad
 • szakít (valakivel), otthagy, elhagy, kiadja az útját, dob (szleng), lekoptat (szleng), lepasszol (szleng) leléptet (bizalmas), megszabadul (valakitől) (valakivel)

csapol

ige
 • csapra ver, csapra üt
 • ereszt, folyat, enged, szivattyúz

elgondolás

főnév
 • terv, elhatározás, elképzelés, felépítés, vélekedés, gondolat, ötlet, idea (idegen), elmélet, teória, koncepció, projektum (régies), konstrukció, szándék

felfoghatatlan, fölf

melléknév
 • átláthatatlan, érthetetlen, megfoghatatlan, megragadhatatlan, megközelíthetetlen, követhetetlen, homályos, hihetetlen, rejtelmes, túlvilági
 • megdöbbentő, elképesztő, bámulatos, képtelen, abszurd, numenális (idegen), irracionális, természetfölötti, megmagyarázhatatlan, földöntúli, érzékelhetetlen