családfenntartó szinonimái

főnév
 • kenyérkereső

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyilkosság

főnév
 • emberölés, merénylet, vértett (régies), agyonütés, vérontás, vérfürdő, öldöklés, mészárlás

homokos2

melléknév, főnév
 • (szleng): homoszexuális, meleg, buzeráns (durva), buzi (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng), köcsög (szleng)(bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a családfenntartó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bűnöző

főnév
 • bűnös, vétkes, bűnelkövető, törvényszegő, gonosztevő, tettes, gazember, zsivány (régies), betyár (régies), ganef (szleng), haramia, gengszter, maffiózó, játékos (szleng)

belop

főnév
 • becsempész, bedug
 • (belopja magát): beoson, besurran, belopakodik, belopódzik
 • behízelgi magát, a kegyeibe férkőzik (valakinek)

bejáratos

melléknév
 • járatos, bennfentes, otthonos, beavatott, általjárós (tájnyelvi), benyalatos (tájnyelvi), benyalós (tájnyelvi), járós (tájnyelvi)

árleszállítás

főnév
 • árcsökkentés, engedmény, árengedmény, leértékelés, diszkontálás, ármérséklés, árleengedés, árkedvezmény

cincér

főnév
 • hőscincér

dajkál

ige
 • ringat, nevel, táplál, ápol, gondoz, gondot visel (valakire), őriz
 • becéz, babusgat, pátyolgat, szeretget, simogat, ölelget, cirógat, kényeztet, ajnároz, pesztrál, csicsígat (tájnyelvi), dúcoltat (tájnyelvi)
 • (érzést): ápol, ébren tart, dédelget, melenget

köp

ige
 • pök (régies), sercint (bizalmas), kiköhög (szaknyelvi), turházik (szleng), csisszent (tájnyelvi), köppent (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): semmibe vesz, lebecsül, megvet
 • (adatot): fúj, megmond
 • (szleng): beköp, beárul, besúg, elárul, lebuktat (szleng), kipakol (szleng), vall, vallomást tesz

absztinens

főnév, melléknév
 • antialkoholista, önmegtartóztató, bornemissza (régies)
 • józan, mértékletes(régies)

akcentus

főnév
 • hangsúly, nyomaték
 • kiejtés, ejtésmód, kiejtésváltozat (szaknyelvi), hanghordozás, hanglejtés, hangárnyalat

derelyemetélő

főnév
 • derelyemetsző (tájnyelvi), karika, rádli (bizalmas), deremetsző (tájnyelvi)

egyenes II.

főnév
 • (szaknyelvi): vonal, szakasz

félbehagy

ige
 • abbahagy, megszakít, félbeszakít, megszakaszt, szüneteltet, felfüggeszt, félretesz, pihentet, szünetet tart, pihenőt tart, pauzál (régies)

elszédít

ige
 • elbódít, megszédít
 • elcsábít, elámít, elkápráztat, megszédít (bizalmas), elkábít, megbolondít, elbolondít, magával ragad, elragad, félrevezet, becsap, megcsal, rászed, lóvá tesz, orránál fogva vezet, bolondját járatja (valakivel), áltat, megzavar, összezavar, elcsavarja a fejét, megbabonáz, megigéz, elvarázsol, elbűvöl, megbűvöl, elbájol

csálé

melléknév
 • (tájnyelvi): ferde, kajla, görbe, keszegoldalas (tájnyelvi)

bútorszállító

főnév
 • speditőr (bizalmas)

csodálkozik

ige
 • álmélkodik, ámul, ámuldozik, bámul, ámul-bámul, hüledezik, elhűl, elképed, szörnyülködik, furcsáll, nagyot néz, értetlenkedik, szeme-szája eláll, eláll a lélegzete, nagy szemeket mereszt, tátva marad a szája, ajnyéz (tájnyelvi), csábélkodik (tájnyelvi), bávászkodik (tájnyelvi) Sz: bámul, mint borjú az új kapura; áll, mint Bálám szamara; néz, mint Rozi a moziban; néz, mint nyuszi a nullás lisztben

elpocsékol

ige
 • eltékozol, elveszteget, elherdál, elpazarol, elfecsérel, elprédál, elszór, elkótyavetyél, nyakára hág, elver, elabánol (tájnyelvi), elfecsel (tájnyelvi)

csélcsap

melléknév
 • csapodár, csalfa, ledér, hűtlen, hűtlenkedő, könnyűvérű, kanos (férfi) (tájnyelvi)
 • állhatatlan, ingatag, szeszélyes, változékony, megbízhatatlan

beönt

ige
 • beleönt, betölt, beletölt, kitölt
 • (szleng): berúg, beiszik, beszív (bizalmas), leittasul, bekávézik (szleng), becsiccsent (bizalmas), bepityókázik (bizalmas), becsíp, van egy kis nyomása (szleng), elázik, felönt a garatra, bevedel, becsókol (szleng), beszittyózik (szleng), betörülközik (szleng), betintázik (szleng), beseggel (durva), bepiál (szleng) Sz: leissza magát a sárga földig

csőstül

határozószó
 • seregestül, tömegesen, tömegestül, csapatostul, bőségesen, mindenestül

elszabotál

ige
 • meghiúsít, aláás, felforgat, bomlaszt, elront, kárára van (valaminek), tönkretesz