államkölcsön szinonimái

főnév
 • kölcsön
 • békekölcsön (régies)
 • államkötvény, állampapír, államhitel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfen

ige
 • megélesít, megköszörül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a államkölcsön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

akadozik

ige
 • elakad, el-elakad, megszakad, döcög, kihagy, akadozik-bakadozik (tájnyelvi)
 • hebeg, hebeg-habog

alátámaszt

ige
 • megtámogat, aládúcol, felpolcol, feltámaszt, biztosít, megszilárdít, megtámaszt, stabilizál, kiékel, aláácsol, gerendáz, fixál
 • megerősít, igazol, helybenhagy, fenntart, bizonyít, okadatol

aszú I.

melléknév
 • száraz, kiaszott, kiszáradt, megaszalódott, aszott, fonnyadt
 • kiégett (mező), kiszikkadt
 • (régies): sovány, ráncos

imitál

ige
 • utánoz
 • színlel, mímel, megjátszik
 • majmol
 • hamisít

atlétatermetű

melléknév
 • magas, izmos, vállas
 • kisportolt, atlétaalkatú
 • deltás (bizalmas), badis (szleng)

begyullad

ige
 • (tűz): meggyullad, begyúl, meggyúl, belobban, lángot vet, lángra kap, lángra lobban, fellobban, lobbot vet (választékos)
 • (szerves anyag): befüllik, befülled, megdohosodik, erjed
 • (motor, rakéta): beugrik, beindul, indul, pöccen (szleng)
 • megijed, beijed, megriad, megrémül, begazol (bizalmas), berezel (bizalmas), betojik (bizalmas), megszeppen, inába száll a bátorsága, frászt kap (szleng), rájön a frász (szleng), rájön a szívbaj (bizalmas)
 • (seb): elmérgesedik, elförmed (tájnyelvi), elvetemül (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felbosszankodik, haragra lobban, kijön a sodrából, kifogy a béketűrésből

dezavuál

ige
 • lejárat, megszégyenít, meghazudtol, megcáfol, megtagad

bukfenc

főnév
 • fejenátfordulás, hengerbóc (régies), ördögkerék, hengerbucka (tájnyelvi), bakfitty (régies), trambucka (régies), bucska (tájnyelvi), kecskebuka (régies)
 • (szleng): baksiker, kudarc, csőd

államsegély

főnév
 • állami támogatás, szubvenció (szaknyelvi), kongrua (szaknyelvi)

áhítat

főnév
 • ájtatosság, áhítatosság, buzgóság, buzgalom, elmélyülés
 • istentisztelet
 • tisztelet, csodálat, bámulat, rajongás, imádat, hódolat, odaadás, bálványozás

aratás

főnév
 • betakarítás, szüret, terménybetakarítás, kaszálás, aratat (tájnyelvi), takarás (tájnyelvi)
 • termés, terméshozam, terméseredmény
 • jövedelem, haszon
 • pusztítás, dúlás

bőr

melléknév
 • epidermisz (idegen), felhám, hám, derma (idegen), membrán (idegen)
 • gerezna, irha
 • (bizalmas): futball-labda, labda, laszti (bizalmas), foci (bizalmas), tök, bőrbogyó (bizalmas)
 • kéreg, háncs, héj
 • föl, hártya, pilk (tájnyelvi)
 • (bizalmas): öltözet, ruha
 • (szleng): nő

altatószer

főnév
 • altató, nyugtató, narkotikum (szaknyelvi), dormitivum (szaknyelvi), álompor (régies), álomszer (régies), álomital (régies), alutó (régies), mákony (régies), hypnoticum (régies)

áruforgalom

főnév
 • kereskedelem, kereskedés
 • adásvétel
 • piac, vásár

bugyogó

főnév
 • bugyi, kisnadrág
 • salavári (régies), alsónadrág
 • örvény, zúgó