üveghuta szinonimái

főnév
 • huta, üveggyár, üvegcsűr (tájnyelvi), üvegkohó (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szabadnapos

melléknév
 • távollevő, pihenő, szabadságos

megoperál

ige
 • megműt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a üveghuta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

unokanővér

főnév
 • unokanéne
 • unokahúg

terjed

ige
 • kiterjed, tért hódít, előretör
 • burjánzik, szaporodik, tenyészik, gyarapszik, gyarapodik, növekszik
 • tágul, szélesedik
 • árad, tódul, özönlik, dagad, halad
 • hódít, elhatalmasodik, erősödik, elharapózik, elharapódzik, elterjed, továbbgyűrűzik
 • ér, húzódik (valameddig), leér, terjeszkedik, elnyúlik, elhúzódik

teketóriázik

ige
 • körülményeskedik, vacakol, halogat, hezitál, tétovázik, vacillál

szívszélhűdés

főnév
 • szívbénulás, infarktus, szívinfarktus

üdvrivalgás

főnév
 • éljenzés, hurrázás, ováció, örömujjongás, hozsanna, tetszésnyilvánítás

vendégség

főnév
 • vendéglátás, megvendégelés, szíveslátás, vendégeskedés, összejövetel, mulatság, lakoma, tor (választékos), zsúr, jóltartás (tájnyelvi), trakta, eszem-iszom
 • vendégsereg, társaság

szabadít

ige
 • fölment, megvált, felszabadít, kiszabadít

sportos

melléknév
 • kisportolt, izmos, atlétikus, erős, keménykötésű, edzett, mozgékony, vállas, muszklis (bizalmas)(pejoratív)

osztozik

ige
 • osztozkodik, risztel (szleng), részesül
 • megoszt
 • részt vesz, oszt
 • (tájnyelvi): civakodik, veszekedik, perlekedik, vitatkozik

szántóföld

főnév
 • szántó, szántóterület, termőterület (szaknyelvi), mező, termőföld, szántás, vetés, vetésterület, rét, kaszáló, rög, talaj

veszedelem

főnév
 • veszély, kockázat, rizikó
 • vész, égedelem (régies), pusztulás, romlás, katasztrófa, csapás, átok, szerencsétlenség, kataklizma (idegen)
 • ragály

votják

melléknév, főnév
 • (szaknyelvi): udmurt

kibontakozás

főnév
 • kikászálódás, kiszabadulás
 • kifejlődés, kifejlés, kifejlet, végkifejlet, megoldás
 • rendeződés

üzen

ige
 • értesít, szól, közöl, jelez, tudat, tudtára ad, üzenetet küld, ír
 • hív, hívat, odacitál, berendel, küld (valakiért), izen (tájnyelvi)

ujjlenyomat

főnév
 • ujjnyom, zongora (szleng)

vasszorgalom

főnév
 • hangyaszorgalom, igyekezet

vakol

ige
 • tapaszt, tapaszol, bevon, malteroz, bepucol

testi

melléknév
 • fizikai, szomatikus (szaknyelvi)
 • érzéki, szexuális, nemi
 • (választékos): érzékelhető, kézzelfogható, megfogható, materiális, anyagi(idegen)

végkielégítés

főnév
 • kártalanítás
 • jóvátétel