átrak szinonimái

ige
 • áttesz, áthelyez, átpakol, átrendez, áttelepít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csúszkál

ige
 • (jégen): siklik, iringál (tájnyelvi), fakutyázik, korcsolyázik, sikankózik (tájnyelvi), csiszonkáz (tájnyelvi), csúszkorál (tájnyelvi), iszamkodik (tájnyelvi), csiszonkázik (tájnyelvi), csuszkinyózik (tájnyelvi), icánkol (tájnyelvi), illangat (tájnyelvi), irant (tájnyelvi), iszingál (tájnyelvi), isint (tájnyelvi), iszonkodik (tájnyelvi), sikórál (tájnyelvi), simókál (tájnyelvi)

tűnődik

ige
 • gondolkodik, habozik, tanakodik, töpreng, elmélkedik, morfondíroz, rágódik
 • mélázik, mereng, ábrándozik, álmodozik, eszmélkedik (régies), magába mélyed
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a átrak szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

árkon-bokron

határozószó
 • (át): tüskön-bokron (tájnyelvi), ungon-berken (tájnyelvi), hanyatt-homlok, lóhalálában, eszeveszetten, ész nélkül, fejjel a falnak, hűbelebalázs módjára, vakon
 • (túl): messze, hetedhét országon túl, az óperenciás tengeren túl

átér

ige
 • keresztülér, körbeér
 • körülér, átfog
 • átjut, megérkezik
 • átnyúlik, átterjed, áthúzódik, átmegy

bejár

ige
 • bejárogat
 • végigjár, összejár, bebarangol, bekóborol, bebolyong, becsavarog, becserkész, átfésül, bekalandoz, bekószál, becsámborog, becankózik (tájnyelvi), bekóricál (tájnyelvi), bekórászol (tájnyelvi), nyakába vesz (valamit)
 • (hír): elterjed, tovaterjed, befut
 • (tájnyelvi): átjár, átitat
 • (tájnyelvi): kitart, eltart, elég (valameddig), futja (valameddig)

kábít

ige
 • altat, narkotizál (szaknyelvi), bódít, tompít, zsongít, érzéstelenít, zsibbaszt, butít (régies), mámorít, megrészegít
 • ámít, szédít (bizalmas), elkápráztat
 • fűz (valakit) (szleng), hazudik

bélel

ige
 • kitöm, kipárnáz, kivattáz, (kemencét) vasal (szaknyelvi), dublíroz (szaknyelvi)
 • (tréfás): teletöm, telerak

bizalmatlan

melléknév
 • tartózkodó, rezervált (idegen), zárkózott, óvatos, gyanakvó, kimért, kételkedő, hitetlenkedő, kéteskedő (régies), szkeptikus, pesszimisztikus, skrupulózus (bizalmas), tamáskodó

eksztázis

főnév
 • elragadtatás, egzaltáció, révület, révedezés, önkívület, őrjöngés, transz (bizalmas), delírium, megszállottság
 • örömmámor, diadalmámor, eufória, lelkesültség, lelkesedés, túlfűtöttség, rajongás, ujjongás

csipkebogyó

főnév
 • csipkerózsabogyó, hecserli (tájnyelvi), hecsedli (bizalmas), hecsepecs (tájnyelvi), hecse (tájnyelvi)

átszállóhely

főnév
 • megállóhely, állomás, megálló

arcátlanság

főnév
 • szemtelenség, pimaszság, pofátlanság (durva), szemérmetlenség, szégyentelenség
 • gyalázatosság

bátor II.

kötőszó
 • (régies): ámbár, ámbátor, noha, jóllehet

csereügylet

főnév
 • csereakció, cserebere

ázik

ige
 • átázik, nedvesedik, vizesedik
 • úszik (választékos)

ablakrács

főnév
 • ablakrostély, biztonsági rács

befejez

ige
 • bevégez, elkészít, elvégez, végez (valamivel), véget vet (valaminek), pontot tesz (valamire), tető alá hoz, (megbízást) teljesít, abszolvál
 • megcsinál, végrehajt, véghezvisz, végbevisz, lezár, elfogyat (tájnyelvi), konszummál (idegen), perfektuál (idegen), egzekvál (régies), finisel (szaknyelvi) Sz: felteszi a pontot az i-re
 • abbahagy, félbeszakít, felhagy (valamivel)
 • végére ér (valaminek), túljut (valamin), (iskolát) kijár, (tanulmányokat) abszolvál, letud (valamit)

csináltat

ige
 • készíttet, gyártat
 • dolgoztat, végeztet