beszéd angolul a szótárban

Összesen 81 jelentés felelt meg a keresésnek. beszéd angolul
Főnév

beszéd képe

beszéd angolul
address
talk, talking
blurb
Példamondatok
What kind of talk is that? = Miféle beszéd ez?

beszed angolul a szótárban

Összesen 81 jelentés felelt meg a keresésnek. beszed angolul
Ige

beszéd képe

beszéd angolul

pénzt

collect, take in

tartozást

recover

adót

levy, collect

kirakatból terméket

withdraw

gyógyszert bevesz

take
Példamondatok
She came to collect her three months back rent. = A háromhavi elmaradt bért jött beszedni.

beszéd jelentése kifejezésekben

nagy beszéd

tirade

pergő beszéd

volubility

sértő beszéd

abuse
flout

hadaró beszéd

sputter

tagolt beszéd

articulation

trágár beszéd

filth
scurrility

tréfás beszéd

pleasantry

buzdító beszéd

pep talk

goromba beszéd

rough tongue

hízelgő beszéd

blarney

köpködő beszéd

sputter

mocskos beszéd

gross language

ocsmány beszéd

filth

zavaros beszéd

maunderings

dagályos beszéd

rant

dicsőítő beszéd

encomium, encomia
laudatory

megnyitó beszéd

inaugural

gyermekes beszéd

baby-talk

hiábavaló beszéd

piffle

közvetett beszéd

oblique oration

nyilvános beszéd

oration

rágalmazó beszéd

vituperative speech

se szó se beszéd

without a word

fellengzős beszéd

rant

fölösleges beszéd

idle words

kétértelmű beszéd

double talk

közönséges beszéd

low language

mézesmázos beszéd

blarney

összefolyó beszéd

slur

terjedelmes beszéd

speech on the long side

érthetetlen beszéd

gibberish

hatásvadászó beszéd

claptrap

hangos ostoba beszéd

bray

jóra serkentő beszéd

exhortation

összefüggéstelen beszéd

maunderings
raving
vindication

hosszú lére eresztett beszéd

speech on the long side

nagyhangú viselkedés és beszéd

heroics

beszédes

affable
chatty
conversational
expansive
talkative
talking
voluble
yakky

beszédes lesz

to become expansive

beszédet mond

to address
to deliver a speech
to make a speech