take jelentése magyarul a szótárban

Összesen 186 jelentés felelt meg a keresésnek. take magyarultake meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A take gyakorisága, jelentéseA take gyakorisága, jelentéseA take gyakorisága, jelentéseA take gyakorisága, jelentéseA take gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: take, took, taken
Inges alak: taking
E/3: takes
Példamondatok
take over the management of the company = átveszi a cég vezetését
take up a book = felvesz egy könyvet
Főnév
A szó gyakorisága:A take gyakorisága, jelentéseA take gyakorisága, jelentéseA take gyakorisága, jelentéseA take gyakorisága, jelentéseA take gyakorisága, jelentése
Többes száma: takes

take jelentése kifejezésekben

to take in

becsap
beereszt
befogad
behord
behálóz
betesz
bevesz
bevezet
bevisz
egybefoglal
elbolondít
elfogad
elkezdődik
előfizet
felfog
járat (újságot)
kisebbre vesz
körülnéz
körültekint
magába foglal
magához vesz
megcsal
megnéz
megtekint
megtéveszt
megért
nagyokat hazudik
rászed
szűkebbre vesz (ruhát)
tisztába jön
vállal

to take back

visszafogad
visszaszív
visszavesz
visszavisz
visszavon

to take from

elfogad
elvesz
átvesz

to take home

hazakísér

to take risks

kockázatot vállal
kockáztat

to take a seat

helyet foglal
helyet lefoglal
leül

to take refuge

menedéket lel
menedéket talál

to take the sun

földrajzi szélességet mér
napkúrázik
napmagasságot mér

to take on hands

munkásokat szerződtet
munkásokat vesz fel

to take the cake

övé a pálma

to take the road

elindul
útra kel

to take the floor

felszólal
hozzászól

to take one's ease

kikapcsolódik
kényelembe helyezi magát
lustálkodik

to take leave of sy

elbúcsúzik vkitől

to take one's swing

kimulatja magát
kitombolja magát
kiélvez vmit
éli világát

to take sy's number

kiismeri vki szándékait
tisztába jön vkivel

to take up position

elhelyezkedik

to take a car in tow

vontatókötélre vesz egy autót

to take a smell at sg

megszagol vmit

to take one's partner

kiveszi a partnert

to take sides with sy

csatlakozik vkihez
mellé áll
melléje áll
pártjára áll

to take to the boards

színésznek megy

to take a long pull at

jól meghúzza (az üveget)

to take holy communion

megáldozik
áldozik
úrvacsorához járul

to take medical advice

orvoshoz fordul

to take over the watch

átveszi az őrséget
őrszolgálatra megy
őrségre megy

to take sy at his word

szaván fog vkit

to take up one's abode

települ

to take a dislike to sy

megneheztel vkire
megutál vkit

to take a liking for sg

kedvet kap vmire
rájön vminek az ízére

to take sg into account

figyelembe vesz vmit
nem hagy vmit figyelmen kívül
számol vmivel
számításba vesz vmit
tekintetbe vesz vmit

to take trouble over sg

veszi a fáradtságot vmihez

to take up one's duties

szolgálatba lép
átveszi hivatalát

to take cognizance of sg

jegyzőkönyvbe foglal vmit
jegyzőkönyvet vesz fel vmiről
megállapít vmit
tudomásul vesz vmit

to take in paying guests

fizető vendégeket vállal

to take a compass bearing

irányoló műszerrel meghatározza az irányt

to take the pep out of sg

elerőtlenít vmit
elveszi vminek a zamatát
elveszi vminek az erejét
elveszi vminek az ízét

to take the wrong turning

eltéved
eltéveszti az utat

to take its rise in swhere

ered vhol (folyó)

to take a flying shot at sg

kapásból lő vmire
kapásból rálő vmire