recover jelentése magyarul a szótárban

Összesen 110 jelentés felelt meg a keresésnek. recover magyarulrecover meaning in english

recover jelentése kifejezésekben

to recover oneself

magához tér
összeszedi magát

to recover one's balance

megtalálja egyensúlyát
megtalálja lelki egyensúlyát
visszanyeri egyensúlyát
visszanyeri lelki egyensúlyát

to recover one's composure

visszanyeri lélekjelenlétét

recovery

emelkedés
erőre kapás
felemelkedés
felgyógyulás
fellendülés
felvirágzás
felépülés
felújítási munkálatok
gyógyulás
helyreállítás
kihozatal
kirablás (bányafáé)
kivonás
megindulás
megtalálás
mentés
regeneráció
rekuperáció
talpra állítás
talpraállás
visszanyerés
visszaszerzés
érckinyerési százalék
újrafelállás vívóállásba

recoverable

visszaszerezhető

recoverance

elveszett tárgyé stb.
heat recovery: hővisszanyerés
recovery of lost influence: elvesztett befolyás visszaszerzése
visszanyerés
visszaszerzés

recoverability

behajthatóság
visszaszerezhetőség

recoverableness

visszaszerezhetőség

recovery of coal

széntermelés

recoverable amount

visszanyerhető pénzösszeg

recovery of a sword

újrafelállás vívóállásba

recovery of damages

kártérítési igény megállapítása

recovery of lost influence

elvesztett befolyás visszaszerzése

unrecovered

behajtatlan

heat recovery

hővisszanyerés

irrecoverable

behajthatatlan
jóvátehetetlen
pótolhatatlan
vissza nem szerezhető

irrecoverably

helyrehozhatatlanul
jóvátehetetlenül
véglegesen

unrecoverable

behajthatatlan
gyógyíthatatlan
vissza nem szerezhető

beyond recovery

gyógyíthatatlan
jóvátehetetlen
menthetetlen
menthetetlenül elveszett
reménytelen

industrial recovery

ipari felemelkedés
ipari fellendülés

to be past recovery

gyógyíthatatlan
reménytelen

to be on the road to recovery

javulás útján van

action for recovery of property

birtokkereset
igényper
visszakövetelési kereset

the patient is making a good recovery

a beteg a biztos gyógyulás útján van
a beteg szépen gyógyul