trace jelentése magyarul a szótárban

Összesen 116 jelentés felelt meg a keresésnek. trace magyarultrace meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A trace gyakorisága, jelentéseA trace gyakorisága, jelentéseA trace gyakorisága, jelentéseA trace gyakorisága, jelentéseA trace gyakorisága, jelentése
Ragozás: to trace, traced, traced
Inges alak: tracing
E/3: traces

trace képe

trace jelentese magyarul
feljegyez
befog

trace something back to its source

visszamegy valaminek az eredetéig

trace back

újra megtesz egy utat

trace down

kiderít, nyomára jön

trace off

lemásol

trace out

kijelöl, kirajzol
Példamondatok
How did you trace it, then? = Hogyan találta meg akkor?
Főnév
A szó gyakorisága:A trace gyakorisága, jelentéseA trace gyakorisága, jelentéseA trace gyakorisága, jelentéseA trace gyakorisága, jelentéseA trace gyakorisága, jelentése
Többes száma: traces
nyom
istráng, hám

traces of a straight line

egyenes metszéspontjai
Példamondatok
There was no trace of it. = Ennek nyoma sem volt.

trace jelentése kifejezésekben

trace element

nyomelem

to trace out

kijelöl
kirajzol

to trace back

megtalálja a nyomait
visszavezet

there's no trace of it

nyoma sincs

tracer

előfogat-erősítő ló
előrajzoló
felfedező
irdaló
jelzett atom
keresőlap
kikutató
lógós ló
másoló
másolóüveglap
nyomjelző izotóp
nyomjelző lövedék
nyomozó
pontozó
rajzmásoló csúcs
szabórádli
tapintókörző
terv megrajzolója
vonal meghúzója

tracery

kőcsipkézet
mérmű
áttört gótikus

traceable

kimutatható
kinyomozható
kipuhatolható
követhető
nyomon követhető

traceless

nyom nélküli
nyomtalan

traceability

kimutathatóság
kinyomozhatóság
kipuhatolhatóság

tracer shell

nyomjelző gránát
nyomjelző lövedék

traceableness

kimutathatóság
kipuhatolhatóság
nyomon követhetőség

tracer bullet

nyomjelző lövedék

tracer technique

radioaktív atomokkal végzett vizsgálatok módszere

outrace

lehagy

to retrace

elismétel
felderít
kinyomoz
visszagondol
visszamegy
átgondol

retraceable

felderíthető
kinyomozható
visszafelé követhető
visszavezethető vmre

untraceable

kinyomozhatatlan

contraception

fogamzásgátlás

contraceptive

fogamzásgátló
fogamzásgátló szer
óvszer

irretraceable

fel nem lelhető
fellelhetetlen
újra meg nem található (nyom)

contraceptives

fogamzásgátlók

intracerebellar

kisagybeli

ultracentrifuge

ultracentrifuga

ultracentenarian

száz évnél idősebb

contraceptive sheath

óvszer

to retrace one's steps

ugyanazon az úton visszamegy

to kick over the traces

kirúg a hámból