jel angolul a szótárban

Összesen 80 jelentés felelt meg a keresésnek. jel angolul
Főnév

jel képe

jel angolul

betegség jele

(

 

)
symptom, sign

jelzés

sign, signal, indication, mark
Példamondatok
What does that sign mean? = Mit jelent az a jelzés?

jel jelentése kifejezésekben

és jel

short and

áruló jel

giveaway

bemenő jel

input

biztos jel

clear indication

titkos jel

rune

ez rossz jel

this is a bad indication

módosító jel

accidental

prozódiai jel

quantity
quantity mark

nyíl alakú jel

arrowhead

összeadási jel

positive sign

nyilvánvaló jel

clear indication

nyomravezető jel

clew
clue

összeillesztés helyét jeljel

line-up mark

összekapcsolás helyét jeljel

line-up mark

jelen

now
present

jeles

illustrious
outstanding

jelez

to denote
to indicate
to mark
to peg
to read, read
to record
to register
to sign
to signal
to signify
to testify

jel

attribute
epithet
modality
signal

jelöl

to name
to nominate
to put in
to sign

jelt ad

to sign
to signal

jelen idő

present tense

jelez vmit

to be indicative of sg
to shadow sg forth
to shadow sg out

jelöl vmire

to slate for sg

jelek szerint

according to all indications

jelen pillanat

now

jelt ad vkinek

to motion

jeles osztályzat

class

jelel (süketnéma)

to sign

jelen van a vad felkoncolásán

to be in at the death

jelen törvény hatályánál fogva

through the action of this law

delet jelez

to strike eight bells

optikai jel

indicator

áramirány-jel

direction indicator

befejezett jelen

present perfect

rovátkával jelöl

to dub

diakritikus jelek

pointing

egyezményes jelek

conventional symbols

keresztekkel jelöl

to criss-cross

kék ceruzával jelöl

to blue-pencil

lelkes izgalom jele

whoop