give jelentése magyarul a szótárban

Összesen 155 jelentés felelt meg a keresésnek. give magyarulgive meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A give gyakorisága, jelentéseA give gyakorisága, jelentéseA give gyakorisága, jelentéseA give gyakorisága, jelentéseA give gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to give, gave, given
Inges alak: giving
E/3: gives

give képe

give jelentese magyarul
ad, odaad, átad
tart, rendez, megad
elismer
okoz
Példamondatok
Give it here. = Add ide.
Give him your knives. = Add oda a késeket.
give back the whip = add vissza a korbácsot
Do not give in to him. = Nem hátrálhatunk meg előtte!
I give you up = lemondtam rólad
give up smoking = leszokik a dohányzásról

give jelentése kifejezésekben

give me a break!

hagyd abba!
lődd le magad!
szállj le rólam!
tedd magad takarékra!
állítsd le magad!

give me a hearing!

hallgasson meg!

give a fool rope enough and he will hang himself

hagyni kell a bolondot saját vesztébe rohanni

to give on

vhová nyílik

to give back

visszaad

to give legs

elfut
elpucol
meglóg

to give a pull

meghúz
megránt

to give details

közelebbi adatokat közöl
megadja a részleteket
pontosabb adatokat közöl
részletez vmit

to give a dinner

vacsorát ad
vacsorát rendez

to give a lecture

előad
előadást tart

to give sg a cant

megbillent vmit
megdönt vmit

to give a good tug

jól megrángat

to give off shoots

hajtást hoz
kihajt
ágat hoz

to give sy the air

elbocsát vkit
kidob vkit

to give proof of sg

bizonyságot tesz vmiről
bizonyítékát adja vminek
tanújelét adja vminek

to give sy what for

jól lehord vkit
lekap vkit a tíz körméről

to give up the race

feladja a versenyt

to give credit to sg

elhisz vmit
hitelt ad vminek

to give short weight

mérésnél becsap

to give in one's name

nevét bemondja

to give offense to sy

megsért vkit

to give sy a free hand

szabad kezet ad vkinek

to give sy up for lost

elveszettnek tekint vkit
lemond a további kutatásról vki után

to give a handle for sg

alkalmat ad vmire
okot ad vmire
ürügyet szolgáltat vmire

to give a lecture on sg

előadást tart vmiről

to give sy the low-down

belső titokba beavat vkit
bizalmas titokba beavat vkit
bizalmas értesüléseket közöl vkivel
házi titokba beavat vkit
közli vkivel a tényállást

to give an earnest to sy

foglalót ad vkinek
leelőlegez vkinél vmit
lefoglalóz vkinél vmit

to give an example of sg

példát mond vmiről

to give sy to understand

értésére adja vkinek

to give an evasive answer

kitérő feleletet ad
kitérő választ ad
nem mond se igent, se nemet

to give information on sg

informál

to give the word to do sg

jelt ad vminek az elvégzésére
parancsot ad vminek az elvégzésére

to give sg up as a bad job

abbahagy vmit mert nem felel meg
lemond vmiről mert nem felel meg

better give it a wide berth

ne bolygassuk ezt a kérdést

to give bed and board to sy

lakást és ellátást ad vkinek

to give up one's seat to sy

átadja ülőhelyét vkinek

I wouldn't give it houseroom

még ingyen sem kellene
nem raknám el
nem őrizném meg

I'm willing to give it a whirl

hajlandó vagyok megpróbálni
megpróbálom

to give sy a bit of one's mind

jól beolvas vkinek
megmondja vkinek a magáét

to give a cold ear to a request

mereven elutasít egy kérést