elismer angolul a szótárban

Összesen 57 jelentés felelt meg a keresésnek. elismer angolul
Ige

elismer képe

elismer angolul

hivatalosan

to recognize, to accept, to allow

biztosít

to grant
Példamondatok
He admitted to having made a mistake. = Elismerte, hogy hibár vétett.

elismer jelentése kifejezésekben

elismer vmit

to cede

apaságot elismer

to father

elismerő

appreciative

elismert

received
recognized

elismerés

accolade
acknowledgement
admission
appreciation
avowal
honourable mention
recognition
regard
tribute

elismerően

appreciatively
approvingly

elismerten

confessedly

elismervény

check
receipt
voucher

elismeri, hogy

to concede that

elismerésre méltó

creditable

elismerően vélekedik

to approve of

elismerőleg szólva vmiről

in praise of sg

elismerésben nem részesült

unrewarded

elismeri vki felsőbbrendűségét

to take off one's hat to sy

elismeréssel adózik vki emlékének

to add a stone to sy's cairn

felismer

to awake to
to identify
to make out
to peg
to pick out
to place
to recognize

felismerés

recognition

felismerhető

discernible
recognizable

ezt elismerem

I'll give you that

felismerhetőség

recognizability

felismerhetetlen

unrecognizable

felismeri célját

to find oneself

szagról felismer

to wind

fölényét elismeri

to hand it to sy

felismeri a helyzetet

to take in the situation

felismert szükségszerűség

appreciation of necessity

minden értelmes ember elismeri ezt

any reasonable person will admit this

nagyon elismerően nyilatkozik vkiről

to speak of sy in high terms

szabályszerűen kiállított elismervény

proper receipt

gyermeket vélelmezett apjával elismertet

to affiliate a child on a putative father

igényt tart a győztesnek járó elismerésr

to claim the victory

lombardkölcsön felvételét elismerő kötel

collateral bond