átad angolul a szótárban

Összesen 43 jelentés felelt meg a keresésnek. átad angolul
Ige

átad képe

átad angolul

ünnepélyesen átad, felavat

inaugurate something

üzenetet

pass on

átvitt értelemben

convey (a message), transmit
Példamondatok
He handed on his farm to his son. = Átadta fiának a farmját.
He passed on the message to Mary. = Átadta az üzenetet Mary-nek.

átad jelentése kifejezésekben

átad vkinek vmit

to turn sg over to sy

átad vmit vkinek

to give sg over to sy

átad vkit a rendőrségnek

to give sy in charge

őrséget átad

to come off guard

területet átad

to yield ground

megőrzésre átad

to bail
to trust

helyet átad vkinek

to yield the place to sy

magánutat közhasználatra átad

to dedicate a way

átadó

transmitter
transmitting

átadás

conveyance
deliverance
delivery
livery
pass
presentation
rendition
surrender
transmission
transmitting

átadja magát vminek

to abandon oneself to sg
to give oneself up to sg
to indulge in sg

átadja ülőhelyét vkinek

to give up one's seat to sy

átadja magát a kétségbeesésnek

to give way to despair

átadja magát vmi szenvedélynek

to be given over to sg

átadás

heat transfer

keresztátadás

criss-cross

e sorok átadója

the bearer of this letter is
the bearer of this letter is Mr

megőrzésre átadott

on trust

kitüntetések átadása

investiture

kulcsátadásos rendszer

turnkey system

testét átadjuk a földnek

we commit his body to the earth
we commit his body to the ground

keresztbe való labdaátadás

criss-cross